Швидка помоц достала значни апарати за роботу

автор вл. дїтко, фото sid.rs
406 Опатрене

ШИД – Дзекуюци Министерству здравя, Републичному фонду за здравствене осиґуранє и Општини Шид, Служба швидкей помоци при Доме здравя достала значни апарати – дефибрилатори, оксиґенометри, пулсни оксиметри и резервnи часци за превозки.

Донацию приял началнїк Швидкей помоци др Драґан Крстич хтори подзековал на донациї цо оможлїви ище лєпши медицински услуги а, як визначел др Крстич, проблем у роботи и надалєй нєдостаточне число медицинских роботнїкох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ