Школа на жридлу

автор саб 30. юлий 2015

У 30. тогорочним чишлє „Руского слова”, рубрика „Тижньовнїк” пише о Лєтнєй школи руского язика хтору Одбор за образованє Националного совиту Руснацох того року першираз орґанизовал у Словацкей. Єдинствене становиско учашнїкох – школярох и преподавательох, же таку праксу вредзи предлужиц.

Тема „Тижньовнїка” обрабя проблеми у здравстве з хторима ше зочую гражданє, а то насампредз нєдостаток лїкарох-специялистох у локалних здравствених установох, нє лєм у валалох, алє и у городох.

О тих и других темох, читайце у 30. чишлє наших новинох.

(Опатрене 108 раз, нєшка 1)