Школярка у математичней ґимназиї

автор Ана Римар 12. юлий 2015

Валентина Няради винїмкови талант за природни науки, окреме за математику и физику. Того року участвовала на Сербскей математичней олимпияди, а у септембру ше будзе змагац на Сербскей физиковей олимпияди алентина ище у нїзших класох основней школи указала же є талантована за математику, а уж у трецей класи почала ходзиц на змаганя з того предмету. У шестей класи почала ходзиц и на змаганя з физики, та ше од теди, аж по конєц основней школи, з обидвох предметох каждого року пласовала на державне змаганє и вше була перша, друга, або треца. Тиж так, ходзела на змаганя з биолоґиї и хемиї, и з тих предметох на окружних змаганьох була друга.

 ШМЕЛИ КРОЧАЇ ҐУ НАУКИ

 – Кед сом була пията класа чула сом же школяре хтори окреме талантовани за математику, информатику и природни науки, седму и осму класу можу закончиц у Основней школи при Математичней ґимназиї у Беоґрадзе. То єдинствена штредня школа у нашей жеми за талантованих школярох у спомнутих обласцох, а у своїх рамикох ма и два закончуюци класи основней школи. Мнє були барз интересантни тоти предмети, уж сом и участвовала на даєдних змаганьох, та ше ми видзело же би тото могло буц цошка дзе бим ше пренашла баржей як у порядней школи. Одлучела сом же на концу шестей класи будзем покладац примаци испит за седму класу у ОШ при Математичней ґимназиї. Помогло ми и тото же сом ше пририхтовала и за змаганя, так же ми нє було чежко – гвари Валентина.

Була барз щешлїва кед дознала же є прията, прето же знала же у тей школи будзе вельо баржей преширйовац знанє з предметох хтори найволї. Валентина гвари же барз люби робиц задатки, гоч з математики, гоч з физики, а люби и програмованє хторе би иншак нє мала у програми. Окреме ше єй пачи же ше у тей школи шицки обласци з предметох на хтори ше дава акцент, обрабя вельо вецей и детальнєйше як у порядней основней школи. Тиж так, вона гвари же у оддзелєню шицки школяре заинтересовани за наставу, свидоми су прецо ше уписали до тей школи и сцу розвивац свойо таланти, та єй прето ту дружтво баржей одвитує.

– Кед сом ше ту уписала, знала сом же образованє предлужим у Математичней ґимназиї. Тераз, после осмей класи, покладала сом примаци испит за упис до Ґимназиї, прията сом, уписала сом ше, так же ше ми и тото жаданє витворело – толкує Валентина. Уж участвовала на велїх змаганьох, а прешлого року була єдна з 15 вибраних найлєпших школярох з єй школи, хтори тидзень були школяре у школи за талантованих математичарох у Москви. Найвекши єй успих потераз то участвованє на тогорочней Сербскей математичней олимпияди на хтору ше пласую коло 30 найлєпши школяре на державним змаганю з математики. У септембру будзе участвовац на Сербскей физиковей олимпияди, та гоч школски рок закончени, Валентина кажди дзень вежба и пририхує ше за тото вельке змаганє. Алє и попри тим, вше ма часу за друженє и спорт.

 ВИПОЛНЮЄ Ю И МУЗИКА

 Валентина талантована и за музику, закончела основну, Музичну школу „Ватрослав Лисински” у Беоґрадзе, и то остатнї два класи за єден рок, напрям –  гармоника. Змагала ше и у граню на тим инструменту, а наймилши єй перши и други места з медзинародних и державних змаганьох у Сараєве, Краґуєвцу, Панчеве и Беоґрадзе. И тераз, кед ма шлєбодного часу, люби вжац гармонику до рукох и грац за свою душу. Валентина наисце всестрана, бо окрем того люби и спорт, як и язики. Тренирала плїванє штири роки, а тераз тренира бадминтон. Велї би подумали же понеже жиє у Беоґрадзе нє зна бешедовац по руски, алє то нє правда. Валентина гвари же дома бешедую лєм по руски и же  ю то нїґда нє гамовало у школованю, а окрем того, чечно бешедує и по анґлийски, учи французки, а сцела би научиц и нємецки язик.

Вона часто ходзи до баби и дїда до Коцура и Керестура, мило єй же ше з Руснацами стрета у церкви у Беоґрадзе, а окреме же ше руска заєднїца остатнї час у тим городзе вше баржей звекшує.

27 pancevo takmicenje 1

(Опатрене 143 раз, нєшка 1)