Шпиванки на ношачу звука

автор Вл. Дїтко 26. фебруар 2016

У Доме култури у Бикичу, прешлей соботи, 20. фебруара, отримана промоция ЦД под назву „Хижочко стара”, Мишаней шпивацкей ґрупи КПД „Иван Котляревски”.

На ношачу звука призначени 18 шпиванки хтори ґрупа виводзи на числених наступох и манифестацийох у жеми и иножемстве. Промоция и почала праве зоз шпиванку „Хижочко стара”, дакедишнього учителя у Бикичу Михайла Ковача. Промоция ЦД була нагода и же би ше представело плодну и творчу роботу шпивацкей ґрупи бикичского Дружтва, хтора основана 2009. року и перши роки исновала у рамикох Здруженя женох. Од 2011. року почала робиц у рамикох Дружтва, же би од 2012. почали шпивац и хлопи, та так вец настала Мишана шпивацка ґрупа.

Як гварене на промоциї, потримовку за снованє и у роботи ґрупи дал дакедишнї учитель у Сриме Славко Надь з Руского Керестура, хтори и присуствовал на промоциї, а значну помоц потим дали музични фаховци, малженска пара Драґана Ґлувня Бабич, як руководителька ґрупи, и шпивачка и єй супруг Боян Бабич як музичне провадзенє. З тей шветочней нагоди здогадло ше же початки роботи ґрупи нє були лєгки и же ше требало остарац за облєчиво же би ше посцигло високи уровень нє лєм шпиваня, алє и випатрунку, а членїца ґрупи Верунка Надь зоз Бачинцох ше остарала ушиц облєчиво.

SID MESANA PEVACKA GRUPA KPD ,,IVAN KOTLJAREVSKI, BIKIC DOL

Шпивацка ґрупа наступала на числених манифестацийох у валалє, општини Шид и Сербиї, на наших найзначнєйших фестивалох дзе були вше замерковани, похвалєни и наградзовани, а тиж наступала и на манифестацийох и фестивалох у Словацкей Републики, Польскей и Горватскей. На промоциї одшпивани „Як вода в поточку” хтора постала шветочна шпиванка бикичского Дружтва, „Вежнї зайду” хтору жени одшпивали сами, а вєдно зоз хлопами и шпиванки „Коло водички” , „А, чия то хижа”, „А, чия мамочко”, а хлопи сами одшпивали „Чийо же то волки”.

Наступел и дует Драґана Ґлувня Бабич и Драґица Романяк и одшпивали „Тиха вода”. Госцински на промоциї була Женска шпивацка ґрупа словацкого КУД „Єднота” зоз Шиду хтори ше представели зоз венчиком словацких народних шпиванкох, а тиж одшпивали и руску шпиванку „А од Пряшова”. Госцованє була нагода же би членїца словацкей ґрупи и предсидателька СКУД „Єднота” Блаженка Дєрчан, подаровала Деянови Бобальови, предсидательови КПД „Иван Котляревски”, їх моноґрафию и ЦД, а Бобаль подаровал ЦД хтори промововани. Удатна промоция у хторей уживала публика у сали, закончена зоз шпиванками „Ой, плаче голубка” и „Подьме соби”, а друженє потим предлужене на коктелу. Под час промоциї, на видео-биму указовани фотоґрафиї ґрупи од снованя по нєшка и їх  найзначнєйши наступи.

SID PROMOCIJA-PEVACKA GRUPA SKUD,,JEDNOTA,,

Членїци словацкей ґрупи СКУД „Єднота”

 

НА ЗНЇМАНЮ ЦД УЧАСТВОВАЛИ

На ЦД зняти 18 шпиванки, а шпивали Невенка Бобаль, Єлена Гнатко, Желька Лазор, Драґица Романяк, Верунка Надь, Добрила Штефанчик, Ґенка Сорочко и Олґица Лукач, як и хлопи Звонко Шолтис, Данил Штефанчик, Яким Лазор, Тихомир Античевич, Данил Надь и Петро Гарвильчак. Уметнїцка руководителька Драґана Ґлувня Бабич, а музичне провадзенє Боян Бабич. Видаванє финансийно помогнул Национални совит Руснацох.

 

(Опатрене 147 раз, нєшка 1)