Штаб за позарядово ситуациї розказал нови мири

автор вл. дїтко, фото pixabay
380 Опатрене

ШИД – Штаб за позарядово ситуациї општини Шид, на всоботу отриманей схадзки, принєсол заключеня односно мири превенциї у защити од ширеня вируса корона на подручу општини.

Гражданє обовязни ношиц защитни амски у завартим просторе, а на отвореним просторе препоручене хаснованє маскох.

Погосцительни обєкти, ноцни локали и локали за пририхтованє бавискох на щесце годни робиц по 23 годзин. Потребне и же би були одредзени особи хтори на тих местох буду контроловац хаснованє маскох, физичну оддалєносц и хаснованє дезинфекцийних средствох.

На явних културно-уметнїцких програмох у завартим просторе можу буц найвецей 200 особи зоз почитованьом оддалєносци, а на отвореним до 500.

Забранєне хаснованє односно робота шветочних салох и орґанизованє преславох у завартим просторе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ