Ювилей: 60 роки Рукометного клуба „Русин” (VIII)

автор А. Паланчанин 27. юний 2020

Терен у Старей школи ище вше бул место дзе ше славело успихи, або бановало за нєуспихами Русинових рукометашох. Концом 2014. року спортска гала у Руским Керестуре ище вше нє була придата на хаснованє спортистом, алє уж ше нагадовало же ше пошвидко и то случи. Од першого стретнуца рукометашох Русина на терену у Старей школи прешло вецей як пейдзешат роки, точнєйше 54. Занєдзбуюци резултати на стретнуцох, рукомет у Руским Керестуре остал шампион – обстал як спорт, дзекуюци велькому ентузиязму и любови.

Початок першенственей сезони 2014/15. року нє бул успишни за екипу Русина. У перших пейцох колох нє освоєли анї єден бод, шицки стретнуца страцел, гоч бул достойни процивнїк. Зоз екипами приблїжного квалитета перши полчас бависко було ровноправне, бавело ше „ґол-за-ґол”, алє у другим полчасу рушело наспак, та трацел зоз малу розлику у ґолох и на своїм терену. Русин страцел од екипох: Войводинапут 2, Ґрафичар, Далматинац, Гранїчар, Борац, Зомбор. Остатнє страцене стретнуце було процив екипи зоз Приґревица на хторим розлика у ґолох була прешвечлїва – аж 15 ґоли.

ПОДЛА ЄШЕНЬСКА ЧАСЦ

Статистика була така: од 9 стретнуцох на концу єшеньскей часци першенства Русин победзел на двох стретнуцох, а страцел седем. Анї на єдним стретнуцу нє було нєришени резултат. Зоз таким резултатом освоєли 4 боди и бул на осмим месце на таблїчки.
Од дзешец екипох Русин на таблїчки завжал осме место зоз 4 бодами и седем пораженями. Дал 238 ґоли, приял 280 и ма неґативну ґол розлику од 42 ґолох. На лїстини ґолґетерох у лиґи друге место завжал Семан зоз 53 ґолами, а пияте Гербут зоз 45 ґолами.

СПОРТСКО–ШКОЛСКА ГАЛА ЗА ЛЄПШИ УСПИХ

Спортисти зоз Руского Керестура були добри учашнїки на спортских теренох, а и орґанизаторе змаганьох и стретнуцох. Управни одбор СД „Русин” поряднє отримовал схадзки на хторих члени дали шицки моци бранїц интереси спорту и спортистох СД „Русин”. Нажаль, компетенциї Д
ружтва мали, алє Одбор и Дружтво и надалєй ше намагаю витвориц фундаментални цилї.
У тим периодзе, 2015. року, єден з найважнєйших задаткох бул порадзиц ше о хаснованьох спортскей гали у Руским Керестуре. Кед слово о рукометашох очековало ше лєпши резултати. Насампредз прето же од того року стретнуца почали бавиц у лєпших условийох, у новей спортскей гали. У предлуженю першенства, у ярнєй часци Русин бавел на своїм терену зоз екипу РК „Войводина-пут 2”.

Тото перше стретнуце у ярнєй часци першенства страцели зоз малу розлику – лєм три ґоли. Резултат бул 21:24 за госцох зоз Суботици. Потим шлїдзели стретнуца зоз екипами Ґрафичара, Далматинца хтори Русин страцел, алє потим шлїдзели побиди. На концу першенства Русин од 18 стретнуцох на осем победзел, а дзешец страцел. Кельо ґоли дали, тельо и прияли – 505:505, а то бул резултат з хторим були на шестим месце на таблїчки.
Длуго очековану спортску галу од єшенї 2015. року почали хасновац спортисти, члени клубох хтори у фамелиї Спортского дружтва „Русин”, як и велї Керестурци хторим хибела спортска рекреация.
Перше стретнуце одбавели рукометаше Русина. З тей нагоди на трибинох у гали було вецей як 300 патрачох, а таке число патрачох на рукометних стретнуцох ше нє памета.
Здобува ше упечаток же ше шицки коцочки зложели. Добрих спортистох и клубу маме, а помали ше и условия за спорт и трениранє злєпшую. Резултати на спортских теренох хтори посцигли нашо спортисти у прешлих рокох нагадовали ище лєпши.

РУКОМЕТНИ ДЗЕНЬ У СПОРТСКЕЙ ГАЛИ

На концу єшеньскей часци сезони 2015–2016. року, любителє рукомету у Руским Керстуре, мали нагоду уживац у цалодньовим змаганю. Пригодни турнир хтори з тей нагоди орґанизовани отримани у спортскей гали.
Стретнуца ше бавели од рана до вечара, а почали у лиґи младших катеґорийох. Були ту екипи: РК „Приґревица”, РК „Зомборелектро”, РК „Червинка”, РК „Ґрафичар” (Бездан) и РК „Русин”. Турнири на хторих участвовали спомнути екипи уж отримани у Зомборе и Червинки, а после турнира у Руским Керестуре, остало ище одбавиц турнир у Приґревици.
Млади русиновци страцели од РК „ПИК Приґревица”, а тиж так и друге змаганє процив екипи РК „Зомборелектро”.
Потим ше бавело стретнуца у конкуренциї женох. Дзивчата Русина з тей нагоди победзели екипу екипи ЖРК „Милетич” зоз резултатом 23:21 (12:12)
У другим змаганю вечара Русин ознова победзел, алє тераз то була хлапцовска екипа. Було то стретнуце зоз екипу РК „Борац” зоз Бачкого Ґрачцу, а тиж так то було остатнє стретнуце у єшеньскей часци першенства – резултат бул 29:22 за русиновцох. Побида и Русина и цалодньова програма у гали, була своєродни рукометни спектакл хтори нащивели вецей як 200 патраче.
За екипу Русина бавели: Милинкович, Мудри, Андрей Надь, Папуґа, Филип Тома, Самарджич, Боянович, Гербут, Планчак, Бучко, Салаґ, Хома, Пирожек, Алексей Надь.
Рукометаше Русина хтори бавели побиднїцки серию стретнуцох, лєгко звладали нєзґодну екипу зоз Бачкого Ґрачцу. Русин на даскельо заводи мал и дванац ґоли розлики, алє госци на концу зменшали на седем. Прешвечлїве бависко Русина госци чежко поднєсли, а окреме пораженє, та було и комични ситуациї на терену з тей нагоди – писало у новинох „Руске слово”.
Очиглядне було же функционованє гали дало очековани резултати. Могло видзиц добри стретнуца през цали дзень на радосц численей и задовольней публики.
Єшеньску часц першенства сезони 2015–2016 Русин закончел на шестим месце на таблїчки. Од осем стретнуцох три победзели, два бавели нєришено и три страцели, дали 263, а прияли 243 ґоли, та були у позитивней ґол розлики аж двацец ґоли.

СЛАВКО НАДЬ ДУЦО –  НАГРАДА ЗА ШКОЛУ РУКОМЕТА

Медзи найуспишнєйшима спортистами и спортскима роботнїками општини Оджак, як найуспишнєйша спортска манифестация вибрани „Рукометни камп – школа Оджак 2014” чий инициятор и орґанизатор рукометни тренер РК „Диронь” Славко Надь з Руского Керестура. Припознанє Рукометному кампу-школи уручене после його пейцрочней роботи з рукометашками зоз општинох Оджак и Кула, а з финансийну потримовку обидвох локалних самоупpавох.
У дзешецдньовей школи кажди рок участвовали вецей як сто рукометашки, а даскельо роки и рукометашe основношколского возросту. У Школи кажди рок участвовали и даскельо бавячки з Руского Керестура.

(Опатрене 122 раз, нєшка 1)