ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 12. марца занавше нас зохабел наш мили

ЮЛИЯН ДУДАШ

(1942–2021)
з Руского Керестура


З любову и подзековносцу, навики ожалосцени син Мирко зоз фамелию
Вичная памят!
(Опатрене 12 раз, нєшка 1)