ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 12. марца занавше нас зохабел наш мили

ЮЛИЯН ДУДАШ

(1942-2021)
з Руского Керестура


З любову и почитованьом, навики ожалосцени син Славко зоз фамелию
Вичная памят!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)