СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 21. априла наполнєли ше 40 жалосни днї як нє з нами наш мили супруг, оцец и дїдо

ЮЛИЯН ДУДАШ

(1942–2021)
з Руского Керестура


З любову и почитованьом найкрасши памятки у своїх шерцох на це навики чуваю твойо наймилши – супруга Иринка, син Славко, син Мирко зоз супругу Любку, та мили унуки: Ваня зоз Костом, Борис и Мартинка
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 17 раз, нєшка 1)