ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

ЮЛИЯН МАЛАЦКО

(1937‒2021)
з Нового Саду


Зоз любову и почитованьом, красни памятки на ньго навики буду чувац брат Славко зоз супругу Геленку, Звонко и Минеа, и Татяна зоз супругом Даниєлом
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 6 раз, нєшка 1)