СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 17. априла наполня ше 6 мешаци як нас занавше зохабел наш мили супруг, оцец и дїдо

ЮЛИЯН ПАШО

(1952–2020)
з Руского Керестура


З любову и почитованьом останє навики медзи нами. Супруга Еуфемия, и синове Яким зоз фамелию и Михайло зоз фамелию
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)