Ютре змаганє у рамикох СБ „Яша Баков”

автор зам
940 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР/ДЮРДЬОВ – У рамикох Спортских бавискох (СБ) „Яша Баков” у Руским Керестуре на ютре, 12. юния, на „лалицкей писти” на беґелю Дунай-Тиса-Дунай будзе змаганє у лапаню риби на дуґов.

Змаганє почнє на 7 годзин, а преглашованє побиднїкох и заєднцки полудзенок будзе у лєтнїковцу Здруженя керестурских рибарох на базену.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ