Явна поволанка за видавательни 2023. рок

автор б. варґа, фото в. вуячич
390 Опатрене

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” од 1. януара 2022. року розписує поволанку за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих.

Рукопис треба же би бул написани по руски, у електронскей форми, унєшени до програми Ворд у системских майкросфтових Виндовс фонтох, треба же би мал помедзи штири и двацец друковани табаки (єден табак – 16 боки) и же би сполньовал нєобходни критериюми, котри оценї фахова комисия Видавательней редакциї.

З рукописом треба послац Молбу у котрей буду наведзени точни податки о авторови, мено, презвиско (або псевдоним), електронску адресу и телефон, як и нєобходну информацию котру автор жада сообщиц Редакторови.

Рукопис за видавательни 2023. рок треба послац найпознєйше по 1. септембер 2022. року на електронcку адресу: ruske.vidavateljna@gmail.com.

НВУ „Руске слово” нє длужне друковац кажди рукопис котри сцигнє на нашу адресу, а о поступку з рукописом Установа будзе благочасово информовац авторох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ