Явна поволанка за директора РНТ „Дядя”

автор м. джуджар
226 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Руского народного театру Петро Ризнич Дядя розписал Явну поволанку за директора котра тирва 15 днї од єй обявйованя. Директора ше вибера на мандат од штири роки, з можлївосцу ревибору.

Попри общих условийох котри предписани зоз Законом о роботи, приявени кандидати треба же би сполньовали и шлїдуюци условия – висока фахова приготовка, найменєй пейц роки роботного искуства, як и активне знанє руского язика.

Попри прияви на Явну поволанку, кандидат треба же би придал и шлїдуюци документи (ориґинал або оверени фотокопиї) – диплому о законченей школи, потвердзенє о роботним искустве, потвердзенє о искустве у обласци култури, потвердзенє о знаню руского язика, кресцене писмо, державянство и потвердзенє же кандидат нє осудзовани и же ше процив нього нє водзи виновни поступок пред судом.

Тиж потребне же би кандидат приложел CV и Предклад програми роботу и розвою РНТ Дядя за наступни штири роки.

Прияви посилац на адресу: РНТ Петро Ризнич Дядя, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, з надпомнуцом За Явну поволанку за директора РНТ Петро Ризнич Дядя.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ