СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 22. марца наполнєл ше рок як ше преселєл до вичносци мой брат

ЯКИМ ДУДАШ

(1955–2020)
з Руского Керестура


З надїю до воскресеня и нового стретнуца.
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)