СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 31. юлия наполня ше два роки як нас занавше зохабел наш мили супруг, оцец, дїдо и прадїдо

ЯКИМ РАҐАЇ

(1932–2019)
з Дюрдьова


Памятку на Вас занавше будземе чувац у наших шерцох. Супруга Люба, син Яким и дзивки Геленка и Ганча зоз фамелиями
(Опатрене 3 раз, нєшка 1)