Як постац орґанизована особа?

автор Кристина Афич - Зоз шкатулки розума 9. фебруар 2021

Кед же вас лєм наслов зацикавел, винчуєм, нє на правим сце месце! Най пове хто цо сце, алє нєшка постац орґанизована особа праве виволанє. Гей, и здогаднїки, и мудри телефони, годзинки… Алє ше аж и вони, сеґинь, знаю потрациц. Треба вельо информациї тримац на єдним месце (приятельски совит: нє мудре у глави). Прето, єдине ришенє поробиц цо треба такой.

Медзитим, кед же и ви тота особа зоз клубу „мам кеди, здогаднєм ше”, яґда вам випарела учителькова парола „мудри запише, будала запамета”. Кед же аж и дакеди похаснуєце єдну зоз опцийох мудрого телефона наволану аларм, або здогаднїк, а заш ю вииґноруєце, аж теди вам, нєт помоци. Лєгчейше забуц цо маш поробиц, або чекац най ци дахто надпомнє дзень пред тим, або у найлєпшим случаю ше поганьбиц кед ши „запожнєл на гайзибан”.

Винчуєм ище раз – ти нєсовершена особа. Знам, нє миле чуц, алє фурай далєй. Заш лєм мушиш розумиц же орґанизованосц и одвичательносц узко повязани поняца хтори маю вельку чежину, а поготов кед су наглашени на оглашки за роботу, най нє приповедам кед нє знаш чи вонка слунко швици, чи швет вимар. Особи хтори процивни нєсовершеним, нїґда нє буду розумиц тоти хвильки кед ше влапиш за бутєлар цо, як и нїґда, у кишенки, а за тобу шор гладних и нервозних. Тота панїка у штред предавальнї… Блам! Алє добре, було – прешло, други раз будзеш штудирац. А як лєм лєгко у нєшкайшим чаше виключиц звук на телефону кед це дахто вола и повесц же ши нє чул, або нє видзел поруку. Обовязки под тепих, звучи прицагуюцо.

„Чекай, нє було гварене же то ма буц на штварток?!” – готове. Ище єдна смужка на скали мерженя самого себе. „Добре, ево, рушам!” – Облєчена ши голєм? – Дораз сом там. Пать, и пиджамку би уж, яґда, вирайбац. Злїпела ми ше за скору. Дааай, ҐАРАНТ сом забула змиц власи. А по моїм розпорядку ше змивам кажду стреду и соботу… Дзе же тот розпорядок вообще?  Хтори же нєшка дзень?! Могло би и заєсц дацо… А добре, то голєм ришим у варошу. И так у фрижидеру нє розкошно. Е, а од ютра – ДИЄТА! Цошка сом убуячена, а лєто дурка на дзвери… Правим нови розпорядок, здогаднїки, вельки папер и на ньго записац як ми дзень ма випатрац. НЄТ СЛАДКОГО, СЛАНОГО, НЄТ ЗАЄДАНЯ, НЄТ ЛЄМ ИЩЕ ЄДНУ ЕПИЗОДУ, НЄТ НАЮТРЕ!!! У девет у кревет як гваря Серби, або по нашим з курами, а ставац на 6! Нє, лєпше на 5! Такой од ютра! НЄ од пондзелку. А нєшка думам же штварток, чи нє?! Айде, нє будзем вецей пожнїц. СКОРЕЙ КАЖДЕЙ ЗАКАЗАНЄЙ ОБОВЯЗКИ НАМЕСЦИЦ ЗДОГАДНЇК ПОЛ ГОДЗИНИ СКОРЕЙ – окреме, зоз червену! Добре, нови початок – нова я. Я то сцем, я то можем!!! ААА, ДЗЕ МИ КЛЮЧИ??

Витам вас спод покровчика и з мисочку у хторей таки добри слани чипс! Йооой, як ми фино. Наютре пондзелок, алє та цо?! Нєшка ше треба опущиц и нє штудирац о бриґох. Най видзиме цо єст таке фине на Нетфликсу? Як крашнє ше опущиц у своїм фалатку раю. Вау, я наисце любим саму себе.

Ша ти, сеґинятко, нє любиш анї себе, а анї других. Тото „любим це ♥” можеш до шмеца. Читаш тот текст лєм прето же сцеш буц орґанизована, шорова и одвичательна особа. Я це єдино можем посовитовац так: найдз себе особу хтора ци копнє до задку, алє наисце так, озбильнєйше. Кед же ю нє найдзеш, копнї сам себе, та уж як будзе.

(Опатрене 58 раз, нєшка 1)