ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 9. априла преселєл ше до вичносци наш жец и шовґор

ЯНКО САЛАМУН

(1953–2021)
з Дюрдьова


Ожалосцени – швекра Ана Сабадошова, Славко зоз супругу Гелену и дзецми Лидию и Кристину зоз супругом Иваном
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)