СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 6. новембра наполнює ше смутни рок як нас занавше зохабела и преселєла ше до вичносци наша мила мац, дзивка, шестра и нина

ЯРОСЛАВА СЛАВКА СТЄПАНДИЧ
народзена Рац

(1953–2019)
з Руского Керестура


З любову и подзековносцу у своїх памяткох вично будземе чувац твою безгранїчну любов и доброту. Твойо наймилши – дзивка Ґабриєла, мац Леона и шестра Марча зоз фамелию
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 38 раз, нєшка 1)