Ярец витлачени, жито ище нєдозрете

автор м. джуджар
297 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Поля зашати зоз ярцом уж повитлачовани у рускокерестурским хотаре, одкуп тей житарки закончени початком того тижня, тераз ше чека же би жита страцели влагу, та жатва будзе предлужена.

Обачлїве же того року було зашато менши поверхносци зоз ярцом як скорей, а як толкую парасти и фаховци, жита єст пошато дакус вецей. Жатва пожнєла у поровнаня зоз остатнїма роками, гоч и май и юний були досц сушни.

Ярец родзел релативно добре, углавним ше тлачело медзи 30 и 40 метери по гольту, дознаваме на одкупних местох, а тарґовени є по 35 динари за килоґрам. Розлики у приносох настали на парцелох котри достали ярнє прикармйованє, и тоти котри остали нєприкармени пре високи цени и нєдоступносц штучних гной. Квалитет бул задоволююци, гектолитерски вредосци були понад 65, а влага у дошлєбодзених гранїцох, углавним лєм коло 10.

Тих дньох би требала почац и жатва жита котрому ище хиби же би дозрело и страцело високу влагу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ