Єден чловек меня швет

автор и. чордаш 11. април 2021

Павлина Шепински зоз Руского Керестура нашим читачом позната як рецитаторка, танцошка и козметичарка хторей ше поспишело отвориц козметични салон „Ананда” у Руским Керестуре.

Попри роботи коло козметичного салону, Павлина ма ище вельо гобиї и нє люби кед ше коло нєй нїч нє случує и кед мирує. Прето, чита кнїжки о позитивней психолоґиї, вежба йоґу, люби медитацию, алє и горяцтво и вец є задовольна и виполнєна.

– Гобиї, як корона почала, цошка вше менєй мам, место же би их було вше вецей. Найбаржей думам на танєц, нє ходзим нїґдзе танцовац, бо нїхто таке нє трима пре корону, а мнє особнє тото барз хиби. Иншак, з часу на час рисуєм, а тото у чим бим ше любела опробовац у будучносци то горяцтво и ґлума. Горяцтво ми ше пачело док сом була у Новим Садзе, любела сом пойсц на Фрушку гору, а и прешлого року зме з леґиньом були на Старей Планини. Там сом ше одушевела зоз нєдотхнуту природу и пожадала ище вельо раз таке дожиц. Вельо красше искуство припатрац ше до горизонту и буц дзешка у природи як опатрац центер велького варошу – гутори Павлина и додава: – А цо ше дотика ґлуми, рецитовала сом одмалючка и любела бим ше и тераз у тим опробовац.

За отверанє козметичного салону и ушоренє простору Павлини требало дакус менєй як рок и як сама гутори єст ище вельо роботи и конченя коло паперох и урядового отвераня, хторе тераз одложене пре епидемию. Пред тим як цо дошла по хвильку же сце мац свой власни салон закончела штредню медицинску школу у Суботици напрям козметични технїчар и штири роки ма искуства, хторе назберала док робела у козметичних салонох у Новим Садзе. А же би напредовала у тей роботи и далєй ше едукує. Шицко то мож ураховац як процес хтори тирвал и мал ше случиц же би вона дошла до того дзе є нєшка.

– Едукуєм ше додатно на курсох цо за мнє цошка нове, бо видзим же чежко вибрац одвитуюцого ментора хтори ма вельо знаня, алє и же роби зоз найлєпшим материялом, плус ище и кед би бул добра особа, цо мнє барз важне. З початку чувство було наисце чудне. Шицко нормалне, а чудне ци. Початок випатрал нєстварни, алє фини, приємни, мирни – гутори Павлина и предлужує обяшньовац: – Нє старам ше чи будзем мац роботи, чи нє. Я робим найлєпше як можем и знам, каждому клиєнтови ше максимално пошвецим кельо можем, а и далєй учим. Кому ше пачи та ше враца, а кому нє, почитуєм, и то цалком у шоре. Нє може анї кажде з каждим бешедовац, дакеди ше енерґиї єдноставно нє поклопюю. Прето сом салон и наволала „Ананда”, цо значи блаженство, лєбо совершене щесце на санксриту.

Окрем же тераз ма свой власни салон Павлина була и у Америки на ладї и опробовала ше у иншаких роботох, и пре путованє и пре упознаванє нових людзох и културох, та и пре заробок. За ню то вельке и хасновите искуство, бо дожила дацо цо скорей нє видзела и нє почувствовала, а длуго о тим шнїла и жадала.

– За мнє було вельке искуство робиц на ладї. У смислу же сом була дзешка у швеце робиц, упознала сом велїх людзох зоз розличних културох и видзела нови вароши и други держави, вежбала анґлийски и заробела. З початку, кельо ми було возбудлїве, тельо ми було и страшне. Робела сом роботу хтору сом потеди нїґда нє робела, та ми було чежко. Требало то шицко научиц, алє то ишло швидко. После сом ше прилагодзела и вошла до єдней рутини. Препоручела бим шицким и младим и страшим же би випробовали таке искуство – гутори Павлина.

Кед бешеда о волонтираню, дзвиганю свидомосци о штредку у хторим жиєме, а тиж так и роботи на себе, порученє же у ствари од нас самих руша пременка же бизме могли дацо пременїц, а перше би пременїц себе. Павлина и у тим барз успишна. Тераз є активна у волонтерскей орґанизациї Треш херо (Trash hero) хтора орґанизує друженє по цалей Сербиї так же ше збера шмеце и пораї ше природу.

– Скорей сом була волонтер у Майндфулнес центру (Mindfulness centar) у Новим Садзе, то ме одведло до єдного ритриту на Фрушкей гори „Peace in, peac out”, а там бул монах зоз Тайланду. За тот ритрит требало два мешаци медитирац онлайн кажди дзень и писац свойо искуства. Там кед зме були медитирали зме по 5 годзини кажди дзень, цо було барз вельке виволанє шицким нам. А тераз волонтирам у „Trash hero”. Кед ше позбераме, збераме шмеце по нашим околїску. Найвекша значносц у тим же жадаме шицким указац же єден чловек меня швет. А же бизме подзвигли свидомосц другим людзом, пременка руша од нас самих. Зато ми шицки задовольни зоз кажду акцию, без огляду кельо шмеца назбераме. Шицко то волонтерски и вше кажде поволовани присц з нами, лєбо аж кед би дахто и сам орґанизовал зберанє шмеца – цеши ше волонтерка Шепинскова.

А ґу тей поволанки Павлина ище додава: – Гайде, гибай, идземе ше шейтац, лєм вежнї мех и рукавици!

(Опатрене 359 раз, нєшка 1)