Єдна хвилька, єдна приповедка

автор Цецилия Надь
1.6k Опатрене

Фотоґрафия бешедує, алє и преноши вельо того – атмосферу, вистку, емоцию… Велї нє знаю цо ше шицко находзи споза фотоґрафиї и як випатра процес за доставанє упечатлївей фотоґрафиї. На яки способ вона приказує приповедку и преноши атмосферу, и чи то лєм зазначена хвилька, схопна рука фоторепортера, чи ище дацо, одгадує нам Андрей Пап зоз Нового Саду, хтори ше каждодньово у своєй роботи стрета зоз фотоґрафию.

Фотоґрафия Андрея од вше окружовала, у явносци, познати реномирани фотоґраф праве його оцец. Медзитим, интересованє ґу апарату и фотоґрафиї при Андрейови ше зявело пред даскельома роками.

– Спочатку, як младши сом заобиходзел фото опрему, алє з часом сом ше заинтересовал и обачел же можем швидко учиц и напредовац. Похопел сом же ми одвитує пойсц на даяки места дзе мирне и интересантне, дзе мож и уживац, алє и зазначиц хвильку на способ на хтори ю ти видзиш у своєй глави. То ме и найвецей прицагло ґу фотоґрафиї, прето же я можем „манипуловац”, лєбо дотерйовац ствари так як ше мнє пачи. Пред даскельома роками була єдна зоз наймоцнєйших жимох хтора зазначена у остатнїх рокох и Дунай залядзел од Нового Саду по Петроварадин, а було и надосц шнїгу. Цали тот час, док було шнїгу, препровадзел сом шейтаюци ше по Кею, або у природи и спочатку сом нє могол зрозумиц як треба намесциц фотоапарат – як най достанєм слику хтору сом задумал. И цали тот час сом ишол и виглєдовал, покля сом нє достал тото цо сом жадал. Спочатку сом сликовал лєм за себе, аматерски, а вец ми то з часом прешло до професиї – гвари Андрей.

ВИВОЛАНЯ ПРИ ФОТОРЕПОРТЕРСКЕЙ РОБОТИ

Медзи уметнїцку и документарну фотоґрафию єст велї розлики. При уметнїцкей фотоґрафиї, фотоґраф ма шлєбоду и простор за дочарованє, а документарна фотоґрафия зазначує тото цо ше збуло, вирно и обєктивно преноши збуванє.

– За добру фотоґрафию, за мнє, потребна права хвилька и твойо чувство – як хвильку дочаровац. Од шветлосци фотоґрафиї, до цмоти. Нє найважнєйша є, алє вельки уплїв ма и опрема з хтору ше роби. Вшелїяк, постої и композиция фотоґрафиї, златни пререз по хторим кажда фотоґрафия випаднє крашнє, прето же є полна, ма зоз каждого боку або обєкт, або особу, дробнїцу, тото цо дава цалосц фотоґрафиї – приповеда Андрей.

Фоторепортерска робота цикава, а главни задаток у тим фаху направиц добру и вирну фотоґрафию, а тиж у интересу мац и упечатлївшу фотоґрафию од других фоторепортерох хтори провадзели збуванє. Андрей ше стретал и робел зоз клиєнтами хтори представяю дзекеди фирми, державни институциї и приватни физични особи, а тиж ше випробовал и правел реклами за фирми, провадзел и вешеля, свадзби.

– Фоторепортерска робота фина и вельо ствари видзиш, чуєш и у цеку ши зоз актуалносцами. Мам тоту нагоду же зоз колеґами фоторепортерами и новинарами творим и преношим вистку. Робота ми интересантна прето же є часто и теренска, за даскельо мешаци препутовал сом скоро цалу Войводину и обишол велї институциї, як цо то шпиталї, школи, културни дружтва, музеї, провадзел сом концерти, представи, зазначованя рочнїцох, а попри тим стретам ше и зоз людзми хтори фахови у своїм полю и хтори ше занїмаю зоз роботу хтора дїйствує на наш каждодньови живот. Од початку як сом почал робиц, рушел сом без треми, кед почнє даяке збуванє, просто ше забува и на трему и на нєсиґурносц, мушиш ше препущиц и провадзиц тото цо ше збува коло тебе. Часто нєт часу роздумовац о тим чи сом станул на добре место, чи фотоґрафия будзе добра, препущуєм ше хвильки. Даєдни, так повесц „вельки” збуваня поглєдую концентрацию и виволую нервиранє, а творя и красне и нєкрасне чувство, док „менши” збуваня преходза опущенше. Кед єст вельо политичарох зоз верха держави на єдним месце, таки збуваня знаю буц стресни, прето же поглєдую протокол хторого ше шицки муша притримовац. Часто зме вельо колеґове на єдним, малим месце, а шицки ше намагаме направиц цо лєпшу фотоґрафию – толкує Пап.

При новинарских збуваньох, односно при їх документованю, найважнєйше випровадзиц дїю, дочаровац ситуацию през фотоґрафиї хтори приповедаю малу приповедку. Як Андрей гвари, кажда фотоґрафия приповеда сама за себе, а злучени фотоґрафиї даваю єдну цалосц, и потим вони преноша патрачови цо ше збуло, а шицко ше зводзи на хвильки.  Постої дацо як „правило” – то початок, штредок и конєц збуваня.

– У фоторепортерскей роботи, нєт стаємни роботни час и роби ше теди кеди то поглєдує ситуация и дате збуванє. Хвильково ми то нє завадза, алє часто сом огранїчени. Углавним ше зоз тоту роботу занїмаю людзе хтори порихтани на тото и хторим то нє завадза, апарат ношиш зоз собу и нє чежко ци го виняц зоз торби и фотоґрафовац, єдноставно, то любиш. Найчастейше и такой видзиш резултат своєй роботи, а то дава сатисфакцию и мотив за дальше напредованє – гвари вон.

ЗОЗ АПАРАТОМ ПО ШВЕЦЕ

До фотоґрафскей роботи потребне уложиц вельо часу, волї и креациї. Поєдинца вше видвої стил, а вон ше здобува з часом. За познатим фотоґрафом стоя його фотоґрафиї и вони бешедую место нього.

– Ище вше ше пренаходзим и виглєдуєм цо ми найцикавше у швеце фотоґрафийох. Чуєм совит, алє го нє глєдам. Волїм погришиц сам, и видзиц дзе сом погришел, а потим чуц як сом могол, учим сам на своїх гришкох. Цо ше дотика дальших планох, любел бим сликовац свойо даяки life style ствари и класц на интернет, на stock сайти. Вшелїяк бим любел зоз апаратом обисц и препутовац швет – злучиц роботу и задовольство, упознац други култури и видзиц як швет функционує  и звонка наших просторох. Ношиц зоз собу канцеларию и правиц фотоґрафиї – закончує Андрей.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ