Єшеньска часц одбавена пред нами нєизвесна яр

автор а. паланчанин
553 Опатрене

Закончена єшеньска часц фодбалского першенства у Подручних лиґох у хторих бавя нашо Клуби. У условийох у яких є одбавена, мож повесц же було и щесца у тим нєщесцу, у тей пандемиї вируса корона. Резултати хтори посцигли два нашо екипи добри, алє треца ма проблеми зоз бавячами.

Дюрдьовска Бачка и Русин зоз Руского Керестура сполнєли  плановани цилї, алє за Искру зоз Коцура то нє мож повесц. Насампредз прето же то екипа хтора мала шанси у баражних стретнуцох войсц до ранґу висше. Можебуц же окрем шицких почежкосцох єдна з векших була и тота же шицки стретнуца були одбавени без потримовки вирних навиячох зоз трибинох, бо навияче дванасти бавяч на стадиону.

Хорота вируса корона ище вше диктує условия живота и нашого справованя и питанє докля то так будзе. Наздавайме ше же ше нє повтори початок ярнєй часци кед у марцу, после лєм даскельо одбавених колох, першенство було претаргнуте.

СТАТИСТИКА ПРЕТАРГНУТОГО ПЕРШЕНСТВА

 

Капитен ФК „Бачка 1923” Душан Тривунович

ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова у прешлей сезони (2019–2020), нову сезону, после одбавених 19 колох у єшеньскей часци, рушел зоз 13. места. Мал лєм шейсц побиди, єдно стретнуце бавел нєришено, а аж дванац стретнуца страцел. На стретнуцох бавяче дали 23 ґоли, а процивнїки їх мрежу затресли 38 раз. Призначена неґативна ґол розлика од 15 ґоли. Бачка освоєла 19 боди.

ФК „Русин” зоз Руского Керстура после єшеньскей часци и претрагнутей ярнєй часци першенства, бул на солидним 5. месце. После одбавених 17 колох у єшеньскей часци першенства Русин освоєл 30 боди. На дзевец стретнуцох славел побиду, три мали нєришени резултат, а пейц страцел. На стретнуцох фодбалере Русина дали 49 ґоли, а одбрана затаєла 28 раз, цо твори позитивни скор од 21 ґолу.

Коцурски ФК „Искра” прешлу сезону бавела подобни як и дюрдьовска Бачка. После одбавених 17 колох мала шейсц побиди, анї єдно стретнуце нє мало нєришени резултат, а страцела єденац стретнуца. На стретнуцох бавяче Искри дали 33 ґоли, а свой ґол нє зачували 37 раз, цо твори неґативни скор од 4 ґоли. Искра була на 14. месце зоз 18 бодами.

БАЧКА И РУСИН ТРИМАЮ КРОЧАЙ

На концу першенства тей єшенї Бачка и Русин можу буц задовольни. Кед слово о Искри то нє мож повесц, гоч зме уж покус и звикли на добри успих екипи зоз Коцура.

После одбавених 17 колох дюрдьовска Бачка на седмим месце зоз 31 бодом. Дзевец стретнуца победзели, штири бавели нєришено, а тельо стретнуца и страцели. Остатнє стретнуце у тей часци першенства зоз екипу ФК „Фрушкогорски партизан” зоз Буковцу победзели зоз 2:0.

– Задовольни зме зоз посцигнутим резултатом на концу єшеньскей часци першенства. Освоєли зме досц боди. На домашнїм терену у Дюрдьове зме нє страцели анї єдно стретнуце. Як капитен екипи задовольни сом зоз закладаньом шицких бавячох. З початку зме мали проблеми зоз ґолманом, алє Управа Клуба нашла ришенє и приведли ґолмана зоз Жаблю. Добре ше указал и добре бранєл на стретнуцох. Таке бависко и закладанє шицких у екипи, думам же нє призначене у историї Клуба. Дума же зме витворели резлтатски рекорд. Шлїдзи одпочивок, а потим пририхтованя. Наяр, у першим стретнуцу бавиме процив екипи ФК „Петроварадин” зоз Петроварадину. То екипа хтора на дзешатим месце на таблїчки, односно даскельо места под нашу екипу. Алє мушим повесц же то будзе чежке стретнуце гоч будземе бавиц на нашим терену – гварел Душан Тривунович, капитен ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова.

ФК „Русин” зоз Руского Керестура после 17 колох на штвартим месце на таблїчки зоз 32 бодами. Мал дзешец побиди, два нєришени и єдно страцене стретнуце. Бавяче дали 44 ґоли, а Русинов ґолман бул звладани 28 раз цо твори позитивну ґол-розлику од 16 ґоли.

Иґор Няради – Ґойо, вирни навияч ФК „Русин”

Остатнє стретнуце у єшеньскей часци першенства Русин страцел. Бул то сушедни дерби зоз екипу ФК „Славия” зоз Пиньвиц, хтори традицийно прицагує вельку увагу шицких навиячох. Гоч пре хороту забранєне присуство патарчох на стадионох, якошик ше подаєден прецагнє.

– Як вирни навияч Русина зоз посцигнутима резултатами Клуба сом задовольни кеди-як. На стретнуцох хтори бавели на Ярашу були добри, алє зоз тим остатнїм хторе страцели… Нє бул сом задовольни. Тиж так, мушим надпомнуц же на керестурским Ярашу Русин нє страцел анї єдно стретнуце. У єдним стретнуцу на „страни” були лєпши и победзели. Розумлїве же кед би мали вецей побиди як госцински же бим бул задовольнєйши. Тото цо ми ше нє пачи кед слово о Клубу, то же у екипи єст вельо бавячох хтори нє зоз Руского Керестура и дакус су страши. Любел бим кед би у Клубе було вецей наших хлапцох зоз валалу. По бависку и красних посцигнутих ґолох видвоєл бим Дюкановича. Вон, правда, старши и зоз страни, алє за Русин бави вецей роки, так же є уж як наш. Кед бим требал оценїц бависко Русина у тей єшеньскей часци першенства, нє мож повесц же бавели одлично, алє у каждим поглядзе фино – гварел Иґор Няради Ґойо, вирни навияч ФК „Русин”.

КОЦУРЦИ МАЮ ПРОБЛЕМ 

ФК „Искра” зоз Коцура ма проблеми, так повесц, од остатнього велького успиху кед бавела баражни стретнуца за уход до висшого ранґу змаганя. Клуб, най здогаднєме, на два заводи мал шансу бавиц у квалитетнєйшей лиґи. Медзитим, нє поспишело ше.

У тей часци змаганя, после 15 одбавених колох, Искра на дванастим месце на таблїчки зоз 13 бодами. Од 15 стретнуцох на торх славела побиду, штири бавела нєришено, а страцела осем. Бавяче Искри тринац раз звладали ґолманох процивнїцких екипох, алє штерацец раз процивнїки затресли Искрову мрежу, а то твори неґативну ґол розлику од 27 ґоли.

– Нєзадовольни сом зоз посцигнутим резултатом! Думал сом же зме зоз таку екипу могли буц голєм на осмим месце на таблїчки. Подли пласман хтори посцигла Искра, резултат того же после баражних стретнуцох за уход до висшого ранґу змаганьох, екипу напущели дванац стандардни першотимци. Було питанє чи зме годни участвовац у предлуженю першенствених змаганьох. Но, якошик зме назберали бавячох, лєм же бизме остали и предлужели змаганє. Претаргнуце першенства пре хороту вируса корона, пре нєпририхтаносц бавячох, нам дакус олєгчало. Подумали зме же зме годни „вишулькац” тим. Пред початком новей сезони, тей єшенї, пририхтованя були подли, бавяче нє приходзели на тренинґи и шицко то уплївовало на бависко. Окрем того, после чежкого стретнуца процив екипи зоз Сенти, зменєни дотедишнї тренер, а на його место ознова поставели мнє. Такой ми було ясне же зоз тим квалитетом бавячох чежко же будземе мац задоволююци резултати. Од двацец бавячох, лєм пейц задоволюю критериюми и вимоги бавеня у тей лиґи. Но, и далєй сом оптимиста. Шицко мож виправиц. Пласман яки посцигнути на концу єшеньскей часци першенства, нє траґични. Важне же би баяче у екипи були щири спрам себе, а насампредз же би були дисциплинованши кед слово о тернинґох – гварел тренер ФК „Искра” Здравко Бабич.

Фодбалером наших клубох предстої даскельо мешаци одпочивку, алє и за пририхтованя и виправянє гришкох у потерашнєй часци змаганя. Вироятнє же то будзе час же би ше озбильнєйше подацгло смужку, направели анализи и утвердзели препущаня хтори обачени у бависку. Дзепоєдни клуби можебуц буду змоцнєни зоз новима бавячами з цильом же би ше посцигло лєпши успих. Така проєкция будучносци би могла буц прилаплїва кед би нє було хороти хтора грожи ище баржей як вяри. З другима словами, предлуженє першенствених змаганьох ище вше нєизвесне.

ИСКРА У ШЕРЦУ

Здравко Бабич того року означел вельки и значни  ювилей. Пред пейдзешат роками, вєшенї 1970 року, бул реґистровани як член ФК „Искра”. Од теди по нєшка бранєл фарби Искри. Док бавел бул на позициї  ґолмана, а кед престал бавиц вше бул член Управи клуба, алє ше  указал и як успишни тренер.

– Пре здравствени причини сом гинто задзековал на тренерску функцию. Алє вше сом ту у Клубе кед треба помогнуц, бо ми фодбал и Искра у шерцу. Так було и тей єшенї кед ме ознова замодлєли же бим бул тренер екипи. Як видно, екипа нє була успишна, насампредз пре  физичну нєпорихтаносц. З оглядом на тото же кажде стретнуце анализуєме, пришли зме до заключеня же Искра шейдзешат одсто стретнуцох страцела  у остатнїх минутох. То указує же бавяче нє порихтани анї физично, а анї психично – гварел тренер Здравко Бабич.   

Здравко Бабич

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ