Јавне набавке

автор Nemanja Vukosav

2024

Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2024. годину

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

2023

Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

Пета измена и допуна Плана набавки за 2023. годину

План јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину

Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

2022

Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2022

План набавки на које се закон не примењује 2022

Друга измена и допуна плана јавних набавки зa 2022

Прва измена и допуна плана јавних набавки зa 2022

План јавних набавки за 2022. годину

2021

План набавки 2021

Правилник о начину обављања послова јавних набавки

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки ѕа 2021. годину

Друга измена и допуна Плана јавних набавки ѕа 2021. годину

Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину

Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину

2020

Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2020.

Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020.годину

За јавну набавку услуга: услуге штампања часописа Шветлосц на русинском језику бр. 3/2020

140-3 Позив за подношење понуда 3-2020

140-4 Конкурсна документација 3-2020

140-7 Одлука о додели уговора

140-8-2 Обавештење о закљученом уговору –

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр. 2/2020

99-3 Позив за подношење понуда 2-2020

99-4 Конкурсна документација 2-2020

99-7 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 2-2020

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина и часописа  на русинском језику 1/2020
 
 

2019

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe и другог материјала на русинском језику бр. 5/2019

289-3 Позив за подношење понуда ЈН 5-2019

289-4 Конкурсна документација JН 5-2019

289-8 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – зидни календар

Обавештење о закљученом уговору – весели буквар

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр. 4/2019

Позив за подношење понуда 4-2019

Конкурсна докуметација 4-2019

260-7 Одлука о додели уговора 4-2019

Обавештење о закљученом уговору 4-2019

 

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр. 3/2019

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1-converted

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3-converted

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4

197-3 Позив за подношење понуда 3-2019

197-4 Конкурсна документација 3-2019

197-5 Додатно појашњење

197-10 Одлука о додели уговора

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр. 2/2019

Обавештење о закљученом уговору 2-2019

Одлука о додели уговора 2-2019

Poziv za podnosenje ponuda 2-2019

Konkursna dokumentacija 2-2019

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина, часописа и другог материјала на русинском језику 1/2019
 
 
 
 
 
 
 

 

2018

За јавну набавку услуга: услуге штампања књиге на русинском језику бр 3/2018

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора 3-2018

Позив за подношење понуда 3-2018

Конкурсна документација 3-2018

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина, часописа и другог материјала на русинском језику бр 2/2018

Позив за подношење понуда 2-2018

Конкурсна документација 2-2018

226-5 Додатна појашњења 2-2018

226-6 Измена конкурсне документације 2-2018
226-6 Измењена конкурсна документација 2-2018

226-7 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2-2018

226-10 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина, часописа и другог материјала на русинском језику бр 1/2018

Позив за подношење понуда 1-2018

 

Конкурсна документација за јн 1-2018

 

48-7 Одлука о додели уговора 1-2018

 

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1, 1-2018

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2, 1-2018

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3, 1-2018

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4, 1-2018

 

 2017

За јавну набавку услуга: услуге штампања зидног календара на русинском језику бр 3/2017

378-4 Конкурсна документација 3-2017

378-1 Позив за подношење понуда 3-2017

378-7 Одлука о додели уговора 3-2017

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 2017

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр 2/2017

Позив за подношење понуда ЈН 2-2017

Конкурсна документација ЈН 2-2017

174-6 Одлука о додели уговора 2-2017

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 (2-2017)

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 (2-2017)

 

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина, часописа и другог материјала на русинском језику бр 1/2017

Позив за подношење понуда 1-2017

Конкурсна документација 1-2017

26-6 Одлука о додели уговора 1-2017

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1-2017

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 2017

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – 2017

2016

За јавну набавку услуга: услуге штампања књигe на русинском језику бр 3/2016

Позив за подношење понуда 3-2016

Конкурсна документација 3-2016

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – јн 3-2016

За јавну набавку услуга: услуге штампања књига на русинском језику бр 2/2016

Позив за подношење понуда JN 2 2016

Конкурсна документација JN 2 2016

Додатна појашњења

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – 2016

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – 2016

За јавну набавку услуга: услуге штампања новина, часописа и другог материјала на русинском језику бр 1/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4

2015

Јавна набавка услуга штампања часописа и књига на  русинском језику у поступку јавне набавке мале вредности – ЈН 2/2015

Позив за подношење понуда

Кокурсна документација

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације 04.12 2015

Измењена конкурсна документација 04.12 2015

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

 

Јавна набавка услуга штампања новина, часописа и другог материјала на  русинском језику у отвореном поступку – ЈН 1/2015

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 27.02.2015.

Измењена конкурсна документацијa 27.02.2015.

Додатна појашњења 1

Измена и допуна конкурсне документације 03.03.2015.

Измењена конкурсна документацијa 03.03.2015.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Обавештење о закљученом уговору – партија 5

_________________________________________________________________

 

2014

Јавна набавка услуга штампања књига на  русинском језику у отвореном поступку – ЈН 3/2014

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења 1

Измена и допуна конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 04.12.2014.

Измењена конкурсна документацијa 04.12 2014.

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности – ПАРТИЈА 1 – МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА – ЈН 2/2014

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка услуге штампања новина, часописа, календара на  русинском језику у отвореном поступку – ЈН 1/2014

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Додатна појашњења 1

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Обавештење о закљученом уговору – партија 5


2013

Јавна набавка мале вредности – услуге штампања књига на русинском језику –ЈНМВ 3/2013

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору