Ґеронтолоґийному центру Вербас додзелєни 1,5 милион динари

автор олр
608 Опатрене

ВЕРБАС – Покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц Предраґ Вулетич уручел контракти о додзельованю средствох за реализованє програму и проєкту пре унапредзованє социялней защити на териториї АП Войводини. Контракти одобрени на явним конкурсу за финансованє, односно софинансованє мирох, активносцох и програмох у обласци социялней защити за 2019. рок.

Циль конкурсу то розвиванє нових и унапредзованє квалитету постояцих услугох социялней защити, котри реализую установи социялней защити лєбо здруженя гражданох.

Два контракти ше одношели на општину Вербас. Ґеронтолоґийному центру Вербас додзелєни 1,5 милион динари за проєкт замени котлох за топенє у обєкту у Коцуре, а за Здруженє женох „Сава” зоз Савиного Села додзелєне 150 тисячи динари за програму „Ґеронтоґаздинї и ґеронтопестунки на териториї Савиного Села – помоц у обисцу и ґеронтопестованє”.

Зоз подписанима контрактами обезпечени средства за 113 проєкти на териториї АП Войводини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ