Ґимназия отвера дзвери ґу шицким факултетом

автор Силвия Маґоч 28. септембер 2021

Того школского року до руского оддзелєня керестурскей Ґимназиї „Петро Кузмяк” уписали ше 16-еро школяре. Даєдни з нїх виприповедали нам свойо перши упечатки о новим поглавю и крочаю у их живоце.

 Ґимназия на мацеринским язику була твой перши вибор?

 Кяра Будински: Гей, Ґимназия була мой перши вибор на лїстини жаданьох.

Валентина Чуни: Ґимназия, тиж так, була мойо перше жаданє за предлужованє своєй образовней драги.

Теодора Фа: Векшини з нас то бул перши вибор, та так и мнє.

Ґлориян Штранґар: Мой перши вибор була праве наша Ґимназия, котра на добрим гласу.

Андрей Бодвански: Перши вибор, нє роздумовал сом вельо!

 Прецо сце ше уписали праве до Ґимназиї?

К. Б: Ґимназию сом вибрала прето же є блїзко, та можем буц дома.

В. Ч: Можем повесц же я була з тих хтори нє знаю цо би ше любели далєй школовац, та сом ше прето опредзелєла за Ґимназию.

Т. Ф: Тиж так и я нє знала у котрим напряме бим сцела исц далєй, та Ґимназия у моїм валалє була єдна з добрих опцийох.

Ґ. Ш: Блїзко ми, думам же затримам роботну навику, а на мацеринским язику є.

А. Б: Прето же после штирох рокох ученя рижних предметох, будзем сиґурни цо сцем далєй виучовац.

Цо думаце хтори предносци, алє и нєдостатки школованя у Ґимназиї?

 К. Б: Предносц же нам отвера дзвери ґу шицким факултетом, а нєдостаток тот же по законченей ґимназиї маме лєм знанє, алє нє и даяку сиґурну роботу.

В. Ч: Предносц ґимназийох то же кед нє знаме цо сцеме, маме вецей предмети у котрих ше можеме пренайсц. Нєдостаток би бул тот же кед ше дахто нє планує далєй школовац, з ґимназию нє ма тото цо маю дзеци котри ходза до даяких унапрямених штреднїх школох.

Т. Ф: Складам ше зоз товаришами коло того же знанє сиґурно будземе мац, алє думам же годзини барз длуго тирваю у одношеню на число годзинох котри маме.

Ґ. Ш: Вшелїяк же би предносц була же ше учиме на вецей польох, алє заш лєм постоя и нєдостатки котри можу буц занєдзбани кед же чловек предлужи и на факултет.

А. Б: Блїзко нам є, цо би була предносц, а нєдостаток же ше заш лєм барз вельо муши учиц.

Думаце же будзеце мац даяки препреченя на факултетох пре тото же сце ше предлужели школовац на мацеринским язику?

 К. Б: Думам же бизме нє требали мац даяки окремни препреченя, бо нам и тераз даєдни кнїжки на сербским язику.

В. Ч: Нє требало би най маме даяки препреченя. Жиєме у штредку дзе нам сербски язик попреплєтани вшадзи, и медиї го хасную, котри провадзиме кажди дзень.

Т. Ф: Можебуц нам будзе дакус чежко у початку док ше нє звикнєме, алє вше лєпше знац вецей язики.

Ґ. Ш: Нє, прето же то лєм ище єден язик вецей. Людзе гваря „Кельо язики знаш, тельо вредзиш”.

А. Б: Тиж так думам же нє. Може нам лєм помогнуц и вецей язики будземе знац хасновац у дзепоєдних державох.

 Цо обчекуєце од школованя у Ґимназиї?

 К. Б: Обчекуєм ше будзем мац широки обсяг знаня.

В. Ч: Вельке знанє лєм єдно од обчекованьох по законченей Ґимназиї.

Т. Ф: Добра подлога за далєй и товаришство за цали живот.

Ґ. Ш: Обчекуєм добру подлогу за факултет, думам же нам лєгчейше будзе з таким знаньом „упаднуц” там дзе будземе жадац.

А. Б: Вшелїяк же научим вельо, алє и здобудзем вельо красни дожица през тото штиророчне школованє.

Понеже таки епидемийни условия, як вам ше пачи тот способ „ученя под масками”?

 Шицки школяре одвитовали подобнє. Гваря же скоро исте як и скорей, нє барз им завадза. Можебуц проблем лєм же ше вец нє можу спорозумйовац як треба, алє ше шицки наздаваю же ше шицко враци до нормали и же шицко будзе як и скорей, та буду мац вельо красше паметанє на ґимназиялски днї.

Класна першокласнїком професорка Тереза Катона, хтора задовольна же ше до першей класи рускей Ґимназиї уписали тельо школяре.

– Барз сом задовольна же их тельо єст. То идеалне оддзелєнє коло 15 школярох. Мило ми же вибрали праве нашу Школу, ми ше будземе намагац виполнїц їх обчекованя. Наздавам ше же им тоти найкрасши роки хтори ту препровадза вше буду у красних памяткох и же зоз нашей Школи однєшу добре знанє, алє и искуства, дожица и товаришства.

Фото: Кристина Медєши

(Опатрене 227 раз, нєшка 1)