СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 28. децембра наполнєли ше штерацец днї як ше до вичносци преселєл наш мили оцец, дїдо и прадїдо


(1928–2020)
з Руского Керестура


Хиби нам твойо присуство. Жиєш и далєй у памяткох своїх наймилших
Спочивай у мире Божим!