СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 21. септембра наполнєли ше 7 роки як нє з нами наша мац, баба и прабаба

МАРИЯ РУСКОВСКИ

(1942–2014)

Дня 23. октобра наполнєли ше 4 роки як нє з нами наш оцец, дїдо и прадїдо

ВЛАДИМИР РУСКОВСКИ

(1939–2017)


з Руского Керестура

Красни памятки на Вас чуваю вашо наймилши
Спочивайце у мире Божим!