Разматрање предлога за културна добра од значаја за русинску заједницу

автор сен 22. марец 2016

РУСКИ КРСТУР – Одбор за културу  Националног савета Русина (НС) јуче је одржао своју другу редовну седницу, а на дневном реду је било и доношење Предлога о покретним и непокретним културним добрима који су од посебног значаја за русинску националну мањину у Србији.

Културна добра у нашој заједници, које је држава заштитила, НС планира да допуни и захтева да их се прогласи за споменике, односно културна добра од значаја за Русине. На тај начин би се многи објекти, споменици, парцеле, писани документи и друга баштина трајно сачувало, а стручњаци у области заштите споменика – др Мирјана Ђекић, ма Саша Сабадош и Љубица Отић, послали су спискове објеката и друге баштине који би могли бити од посебног значаја за Русине. На јучерашњем састанку закључено је да би Одбор за културу до 15. априла требало да конкретизује спискове и проследи их НС на усвајање.

1-Odbor-02

Чланови Одбора за културу јуче су једногласно прихватили предлоге за годишње награде Завода за културу Војводине, па ће Одбор за Награду „Искре културе“, коју се додељује аутору млађем од 35 година за савремено стваралштво, предложити певачицу и ауторку Сању Полдрухи, за Медаљу културе за мултикултуралност и интеркултуралност др Мирјану Ђекић из Покрајинског завода за заштиту споменика, за Медаљу културе за очување културне баштине Мирона Жироша, а за Медаљу за свеукупно стваралаштво/рад Ђуру Лаћака.

На јучерашњем састанку именована је и саветодавна Комисија за праћење и унапређење програмског дела русинских фестивала и манифестација, у зависности од области. У Комисију су именовани Мирослав Пап, Михал Љикар, Агнета Тимко Мудри, Миломир Шајтош, Никола Губаш, Михајло Зазуљак, Лидија Пашо, Јоаким Рац и Јулијан Рамач.

На састанку Одбора за културу донета је и Одлука о финансијском плану за 2016. годину, по ком ће овај Одбор НС располагати са милион 580 хиљада динара. Већина – милион 350 хиљада динара – биће усмерена на суфинансирање 22 овогодишње манифестације, а остатак средстава је опредељен за афирмацију фолклора, хорског певања и музичке делатности.

На седници је усвојен и коначни Календар репрезентативних манифестација Русина у 2016. години.

1-Odbor-03

 

(Опатрене 43 раз, нєшка 1)