Руска топ-лїстина и етнїчне розгранїчованє

автор мирон джуня 26. фебруар 2018

Бешедуєм так з моїма „младоСербами”, патраци филтровани становиска з медийох у котрих ридка малочислена самоосвидомена Сербия углавном ше сперда на рахунок актуалних збуваньох сервираних збунєней и потраценей явносци – Кесич, Видойкович – Кулачин, дацо з продукциї „Балкан инфо” и подобне.

Кед применїм тот иронични нєформални визир на нашо збуваня, доходзим до актуалней теми списку значних Руснацох, котри ше нєдавно зявел на интернет боку Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР).

О чим ше роби: га, ниа, так – як цо у сербским дружтве ше гнєтка у остатнї час замерковює нєдостаток явней розправи од ширшого дружтвеного интересу, таки вец модели провизорних одлукох ше применює и на менши дружтвени сфери, як цо наша руска заєднїца. Понеже ше у нас бешеда о буджетским розподзельованю зводзи на вше минималнєйши средства з рока на рок, котри ше нам як заєднїци зрезує, остава сфера културней политики котра, вец, прицагує увагу тих котри ше вона так, лєбо иншак дотика. Кед ше пробує обкеровац кулоарске шпекулованє, котре и так гнєтка провадзи явне слово, вше ше якош доходзи до „врацей кромплї”, о котрей мало хто сце и ма цо явно повесц.

Най ше розумиме: список визначних Руснацох треба же би ше у даякей форми конфиґуровал по питаню общого консензуса, алє селекция того типу то нє ствар топ-лїстини, котра ше провизорно сервира на интернету, а поготов нє на боку єдней асоцияциї котра рахує на явни респект, як цо то НАР.

О заувагох на конкретну лїстину, деталї на способ як є зложена и сам случай єй обявйованя будзе ище нагоди ше оздзивац. Затераз лєм ше да обачиц нєзвичайна селективносц того, лєбо тих котри ю зложели: попри векшини тутейших начишлєних цо живих, цо покойних Руснацох, чудує покус критериюм „припитаних” сонароднїкох з Горнїци и од индзей: Врабель, Кузмяк, Фирак, Гнатюк (!), Ризнич, Духнович, Хранилович, Давосирова… (Ворхола нєт). Чи треба подцагнуц: нє о контрибуциї тутейшому руснацству слово, алє о чувствительним питаню етнїчного розгранїчованя. И ище дзепоєдних компетенцийох.

Предлужи ше…

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 164 раз, нєшка 1)