Предавали грозно, маю вина и палєнки

автор влдї 21. децембер 2018

Наоберане 88 810 килограми грозна, з чокотох предате 29 410 килограми, а з того цо остало випродуковане 19 800 литри вина и 2 300 литри палєнки.

У ДОО „Руски двор” у Шидзе на концу того продукцийного року подцагую смужку кельо у винїци „Руски двор” зродзело, кельо грозна предате, а кельо у винариї випродуковане вина и палєнки.

Винїца „Руски двор” засадзена 2011. року на 9 гектарох и того року, у седмим року веґетациї, була у фази полней родносци.

Директор ДОО „Руски двор” Мирослав Иван гвари же грозно лєпше зродзело як прешлого року, алє є подлєйшого квалитета, бо того року було менєй слунечни днї. Патраци прейґ числох, випродуковане 88 810 килограми грозна, з чокотох предате 29 410 килограми, а з того цо остало у винариї випродуковане 19 800 литри вина и 2 300 литри палєнки.

Патраци по файтох грозна, такой у винїци предате 7 950 килограми грозна „каберне”, наоберане ище 2 200 килограми и з того випродуковани 1 000 литри вина „каберне”, а з 900 килограмох ище и  300 литри вина „розе”. Кед слово о „франковки”, предати 1 000 килограми, з 9 000 килограмох у винариї направени

3 000 литри вина „розе” и з ище 6 200 килограми випродуковане 2 000 литри вина и 1 000 литри сладкого вина.

Од „шардонеа” предате 13 460 килограми грозна, а зоз наобераних ище 900 килограмох випродуковане 400 литри вина. Од файти „морава” наоберане 2 300 килограми и випродуковане 1 000 литри вина, а зоз „райнского ризлинґу” од 9 000 килограмох було 4 000 литри вина. Зоз „италиянского ризлинґу“ предате 7 000 килограми, а зоз ище 13 000 килограмох випродуковане 6 000 литри вина и ище 65 000 килограми вихасновани за палєнку. Тиж було и 1 000 литри вина зоз мишаного грозна, хотре тримане три тижнї под бобками.

– На самим концу оберачки ище зоз шицких файтох наоберане 6 000 килограми хтори вихасновани за палєнку. Першираз у тим року зме мали и крадзу грозна. Покраднути два шори „кабернеа”, односно коло 1 200 килограми и штири шори „франковки”, односно коло 2 500 килограми – гвари директор Мирослав Иван.

(Опатрене 100 раз, нєшка 1)