„Ґейминґ” єй принєсол приятельох, путованя, а и заробок

автор Лидия Костелник 22. фебруар 2019

Таня Лїкар зоз Руского Керестура, хтора ше пред двома роками преселєла до Нємецкей пре роботу у фаху, посцигла свойо жадани цилї, а гоби єй бавенє рижних бавискох при компютеру прейґ хторих достала велї познанства у цалим швеце.

Млада ,,ґеймерка” закончела Основну школу „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а Штредню школу у Вербаше „Козма и Дамян”. Як гвари, далєй ше нє плановала уписовац на факултет, бо сцела робиц и мац свой заробок. По законченю стажираня у керестурскей амбуланти и вербаским шпиталю, Таня покладала державни, закончуюци испит хтори єй оправдал мено медицинскей шестри.

По словох Лїкаровей, медицински шестри у Сербиї нєдосц почитовани, прецо мала амбициї пойсц звонка нашей держави. Пред двома роками ше преселєла до Нємецкей дзе нєодлуга почала ходзиц на курс нємецкого язика же би го цо скорей звладала, а у медзичаше мала роботу хтора нє вимагала вельо роботни годзини до мешаца. Танї ше поспишело швидко звладац язик, цо єй лєгчейше оможлївело робиц роботу пре хтору и пришла, за хтору ше школовала и хтору и тераз роби. На початку єй було чудно звикнуц ше на менталитет людзох хтори, як гвари, цалком иншаки од менталитета людзох у Сербиї. Понеже людзе у Нємецкей „жимни”, Танї то олєгчовало роботу и каждодньове функционованє на нєй.

– Держава як держава ушорена и мож посцигнуц велї ствари у нєй цо нє опция и у Сербиї. Тото цо я посцигла ту, у Нємецкей за два роки, у Сербиї би ми требало найменєй пейц. Язик сом лєгко звладала, нє барз є лоґични, алє го мож научиц. Тераз зоз чечним руским, сербским, анґлийским и нємецким язиком, думам же можем функционовац у векшини европских державох – гвари Таня.

КОМПЮТЕРСКИ БАВИСКА НАДВЛАДАЛИ СПОРТ

Одмалючка любела бавиц бависка при компютеру, як гвари, то єй бул гоби попри спорту. Таня мала вельки успихи у Карате клубу „Русин”, а любела бавиц и фодбал хтори єй ишол вельо лєпше як даєдним хлапцом зоз хторима дзелєла фодбалски терен. Нєшка, бавенє рижних бавискох при компютеру подзвигла на вельо висши уровень. Гоч єй то гоби, вона зоз тим достава окремни заробок, попри роботи у шпиталю.

– Мам роботу хтору робим полни роботни час, алє кед придзем дому, после шицких обавених обовязкох, найволїм бавиц бависка, як цо то Counter Strike 1.6, Counter-Strike: Global Offensive, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Rocket League, Dead by Daylight… Даєдни людзе после роботи любя патриц телевизор, даєдни читац новини, кнїжку, або гоч цо, а мойо задовольство дакус иншаке. През бавенє бавискох, упознала сом людзох розличних професийох и профилох, а зоз даєднима ше и нєшка чуєм, дружим и путуєм. Кед заобрацаш ґлобус и укажеш зоз пальцом на гоч хтору державу, сиґурна сом же у нєй познам голєм два-три особи – толкує Лїкарова.

По Таньових словох, людзе думаю же бавенє бавискох при компютеру траценє часу, алє вона нє дума так. Компютерски бависка ю того року одведли аж до Израїлу, дзе була у пайташки хтору упознала праве през одредзене бависко. Там нащивела Єрусалим, Тел Авив и други места, а гвари же пойдзе ознова док будзе мац нагоду. Тиж так, упознала и єдну пайташку зоз Сербиї, хтора на кажди рочни одпочивок идзе ґу Танї до Нємецкей, а и Таня ю дзечнє нащивює кед є у Сербиї.

– Зоз ню сом того року мала кратке путованє. Рушели зме од Нємецкей, та през Прагу дзе зме були дзень, до Бечу и на концу зме пошли до Сербиї. Препровадзели  зме даскельо днї и у Амстердаму и у рижних местох по Сербиї, а того року зме уж плановали пойсц до Енґлейскей. Так же можем повесц же бавенє бавискох при компютерох може принєсц заробок, нови познанства, приятельох, путованя и велї други красни ствари – закончує Таня.

(Опатрене 256 раз, нєшка 1)