Кажде нове искуство – добре и хасновите

автор л. костелник 6. децембер 2019

Школяр ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, Себастиян Надь, вихасновал нагоду пойсц на черанку школярох до Америки, дзе препровадзел єден школски рок после хторого постал член Америцкого совиту.

РОЗГВАРКА ЗОЗ СЕБАСТИЯНОМ НАДЬОМ

Себастиян ше ище 2017. року приявел на черанку школярох прейґ ,,Флекс” програми у Новим Садзе дзе кандидати робели тест хтори указовал їх познаванє анґлийского язика.

Там жил просекови живот єдного Американца и так ше интеґровал зоз їх дружтвом. Циль Себастиянового одходу бул же би себе, як гвари, на даяки способ помогнул, же би ше як индивидуа отворел ґу новим виволаньом. Препровадзени час вихасновал за злєпшованє власних схопносцох у медзилюдских одношеньох, робел на самодовирию, а тиж усовершовал и анґлийски язик.

– У Америки сом научел вельо животни лекциї. Єдна з нїх, за мнє, найуспишнєйша, а то же сом сам будователь власней будучносци и власного щесца. Тиж сом научел як буц продуктивнєйши, проактивнєйши и комуникативнєйши – гвари Себастиян.

ИНШАКИ МЕНТАЛИТЕТ

През розгварку, спомина же менталитети людзох зоз Сербиї и Америки нє мож поровнац. Дружтво у Америки отворенше цо ше дотика стиґмох хтори и далєй присутни у нашим дружтве, та можебуц то причина же су и дружелюбивши.

– Нєсподзивало ме же ше ми людзе на улїчки крашнє оздзивали, поздравкали, питали ше ми як сом, яки ми дзень, а анї ме нє познали. Одкеди сом ше врацел, можем припознац же ми барз хиби тота отвореносц медзи людзми – припознава Себастиян.

Надьов мал можлївосц путовац по Америки дзекуюци фамелиї у хторей бул змесцени, та видзел велї красоти ,,другого швета”. Окрем велїх процивносцох, єст и подобносци. Фамелия у хторей Себастиян бул змесцени, були баптисти цо подрозумйовало два раз до тижня ходзиц до церкви. Як спомина, видзи ше му же там людзе свидомши поняца релиґиї и вири. Обишол велї держави у Америки, алє дацо цо му занавше останє у красних памяткох, то вшелїяк Вашинґтон дзе бул на тижньовей роботнї зоз школярами зоз Сербиї и велїх других державох, културох, нацийох, язичних ґрупох цо, припознава, же красне чувство. Обишол Нешвил, главни город Тенесию, Сент Луис главни город Мизурия, Чикаґо, Луисвил у Кентакию, и велї други места, а тиж и други вароши у Индиани дзе бул и змесцени.

– Кед ше ми людзе питаю чи вредзело пойсц – вредзело! Стоїм за тим же гоч яке искуство у живоце кед маш то добре искуство, бо кед зме дацо научели з нього значи же було хасновите. Мойо искуство превладовало зоз позитивнима хвильками, гоч, нормално, було и чежки моменти, як поведзме, пойсц зоз свойого дому даґдзе до нєпознатого и прилагодзиц ше на цали рок. Алє, шицко тото ми помогло же бим бул особа така яка сом нєшка, прето сом и подзековни же сом мал можлївосц пойсц до Америки. Препоручел бим каждому хто може най идзе – поручує Себастиян.

ПРЕЗ ЧЕРАНКУ ДО ПРЕДСТАВНЇКА

Програма ,,Флекс” прейґ хторей Себастиян Надь пошол до Америки, находзи ше у 27 европских державох, а 13 держави спонзорує. Програма после черанки за алумни школярох дава велї можлївосци. Так Себастиян постал представнїк Руского Керестура за Америцки совит у Беоґрадзе.

На мешачним уровню ше орґанизую проєкти хтори служа же би зблїжели Сербию зоз Америку, а узши смисел же би ше людзе активовали и дружели.

– До тей позициї пришло же сом послал „CV”, одвитовал на рижни питаня, приявел ше и пошол на интервю. Тото ми будзе барз хасновац єдного дня кед будзем глєдац роботу бо, мам и бенефициї. Того тижня уж путуєм до Єрмениї на роботнї, дзе буду школяре зоз других жемох, будземе мац нагоду научиц вецей о писменосци висткох. Тот мандат ми виходзи нарок, после можем стажирац под час факултета дзе заробим одредзену суму, цо ми и циль – закончує Себастиян.

(Опатрене 131 раз, нєшка 1)