Иван Папуґа и далєй предсидатель Бавискох

автор З. Колєсар 10. януар 2020

Концом рока, точнєйше 29. децембра у Петровцох, у Републики Горватскей, отримана Рочна скупштина СБ „Яша Баков”, котра того року була и виберанкова. На схадзки винєшени велї проблеми з хторима ше стретали орґанизаторе Бавискох прешлого року, алє и успихи.

До Петровцох ше на тот завод зишли представнїки шицких дружтвох, здруженьох и клубох котри маю право участвовац на Бавискох, алє було и тих котри нє мали право гласац, а заш лєм пришли чуц яки рок за нами кед слово о Спортских бавискох „Яша Баков”.

ПРОБЛЕМИ ПОЗНАТИ

Шицких присутних привитал домашнї тогорочней Скупштини Звонимир Ерделї, а потим предсидатель СБ „Яша Баков”, Иван Папуґа, пречитал звит о роботи котри єдногласно прилапени.

Дньови шор мал 7 точки и кажда точка прешла през дискусию.

Звонко Салаґ зоз Дюрдьова як главни проблем визначел же ше на Бавискох стретаю менєй-вецей исти особи, котри з рока на рок вше старши, и же ше муши прицагнуц цо вецей младих.

Окрем проблема котри винєсол Салаґ, можебуц ище векши проблем котри ше зявел у прешлей сезони Бавискох то барз нєпоряднє участвованє СД „Русин”. Ярослав Виславски Муцо, котри представял Руски Керестур на тей Рочней скупштини, як обгрунтованє визначел финансийни проблеми и же Спортске дружтво „Русин”, як таке вецей нє иснує, алє ше пенєж котри дава Општина Кула розподзелює по клубох.

Друга точка дньового шора бул финансийни звит за прешли рок. Кед у питаню финансиї бул найчежши потераз, понеже здруженє СБ „Яша Баков” по остатнї дзень у прешлим року нє достало обецани 200 000 динари од Националного совиту Руснацох, хтори и сам бул у финансийних почежкосцох пре технїчни проблеми.

На щесце, шицки турнири, окрем малого фодбала за ветеранох, котри мал буц отримани у Бикич Долу, отримани, а окрем початних даскелїх турнирох, за котри було пенєжу од прешлого року, були отримани, а орґанизаторе ше з власнима моцами постарали же би ше обезпечело и полудзенок и напой за шицких учашнїкох.

– Очиглядно же пришло до нєпорозуменя медзи нами пре финансийни почежкосци у хторих були шицки национални совити того року.  Пенєж уплацени остатнього дзеня 2019. року, та зме го мушели оправдац за єден дзень, алє вон могол буц потрошени вельо лєпше. Нє проблем за єден дзень пойсц купиц, наприклад 10 квалитетни фодбалски лабди, лєбо даскельо ґарнитури за шах, алє ми праве прето же зме нє жадали на таки ствари трошиц пенєж вимагали од домашнїх же би вони обезпечели реквизити, а пенєж би ше потрошело на финансованє того трецого полчасу, т. є. друженю и зблїжованю наших людзох, цо у першим шоре и циль отримованя Бавискох – визначел предсидатель СБ „Яша Баков” Иван Папуґа.

Остава ше наздавац же финансованє у 2020. року будзе порядне и на уровню прешлих рокох.

НОВЕ РУКОВОДСТВО

Понеже потерашньому руководству вицекол мандат, Папуґа пречитал и звит о роботи за прешли штири роки. През статистични податки приказане хтори екипи участвовали, кельо турнири одбавени и подобне, а потим ше приступело вибору нового Управного и Надпатраюцого одбору.

Управни одбор ма 5 членох, а предложени були осем кандидати.

На тайним гласаню найвецей гласи назберали Иван Папуґа, Янко Хома, Владимир Иван, Звонко Салаґ и Златко Колєсар. За предсидателя знова вибрани Иван Папуґа, а нови подпредсидатель у наиходзацих штирох рокох будзе Владимир Иван Вева.

Надпатраюци одбор остал исти, предсидатель Юлиян Ковач, подпредсидатель Здравко Бабич и як треци член до Надпатаруюцого одбору вошол Кирил Симунович.

По вибору УО и НО приступело ше одредзованю домашнїх за турнири котри на програми у року пред нами. Окрем малого фодбалу за пионирох, за котри єст вецей кандидати, шицки турнири маю домашнього.

Отримованє Рочней скупштини потримали Национална рада Руснацох Вуковару, Национална рада општини Боґдановци, Лимарске подприємство „Хидрия” и Фодбалски клуб „Петровци”.

РОЗПОРЯДОК СООРҐАНИЗАТОРОХ 29. СБ „ЯША БАКОВ”

На схадзки одредзени домашнї и рамикови час кеди турнири буду отримани у 29. сезони. Перши турнир будзе уж о мешац у Новим Садзе, а то турнир у билияру, потим турнир у кошарка 3 на 3 у Дюрдьове у марцу, 3. столни тенис у Шиду, у априлу, 4. лапанє риби у Бачинци у маю, 5. шах у Петровцох у юнию, 6. варенє пасулї у Коцуре у юлию, 7. одбойка на писку у Суботици у юлию, лєбо авґусту, 8. вельки фодбал за  сениорох у Руским Керестуре у авґусту, 9. мали фодбал 3 на 3 у Миклошевцох у авґусту, 10. одбойка у Руским Керестуре у юнию, 11. мали фодбал за ветеранох у Коцуре у септембре, 12. ґуґланє у Вербаше у октобру, лєбо новембру, 13. штреляцтво у Вербаше у октобру, лєбо новембру, 14. пикадо у Новим Садзе у децембру. Остало нєодредзене кеди и дзе будзе турнир у малим фодбалу за пионирох.

(Опатрене 68 раз, нєшка 1)