ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ У НОВИНОХ

автор Ясмина
       
       
       
 CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO” 
 FORMAT A4 
       
 1. Naslovna strana 
 stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din) 
 markica80×50 mm16.666,673.333,3320.000,00 
       
 2. Zadnja strana novina – kolor  
 stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din) 
 1/2 pola strane A420.833,334.166,6725.000,00 
  1/3180×8713.750,002.750,0016.500,00 
  1/4180×6510.625,002.125,0012.750,00 
  1/8+1/1695×87  7.000,001.400,00   8.400,00 
  1/887×65  6.000,001.200,00   7.200,00 
 1/1642×65  3.2500,00650,00  3.900,00 
 3. Reklame unutrašnje kolor strane 
 stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din) 
 1/1cela strane A425.000,005.000,0030.000,00 
 1/2pola strane A415.00,003.000,0018.000,00 
  1/3jedna trećina A4 12.500,002.500,0015.000,00 
  1/4jedna četvrtina A49.375,001.875,0011.250,00 
 1/887×605.00,001.000,00  6.000,00 
  1/8+1/1687×906.250,001.250,00  7.500,00 
  3/887×18613.750,002.750,0016.500,00 
 4. Oglasi – fizička licaCena(din)Porez 20%Ukupno (din) 
 Mali oglas (do 20 reči)250,0050,00300,00 
 Mali oglas (preko 20 reči)333,3366,67400,00 
 Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12583,33166,67700,00 
 Posmrtni oglas – 1 polje666,67133,33800,00 
 Posmrtni oglas – 2 polja1.333,33266,671.600,00 
       
 5. Ubacivanje promotivnog materijala Ukupno (din) 
 Po jednom broju novina11.666,662.333,3414.000,00 
       
 6. Popusti za višekratno objavljivanje 
 u 4 broja odn. 1 mesec10%   
 u 12 brojeva odn. 3 meseca15%   
 u 25  brojeva odn. 6 meseci20%   
 u 50  brojeva odn. 12 meseci30%   
       
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Za politički marketing cene su dvostruko veće.
       
 Napomena:Cenovnik važi od 05.10.2022. godine  
 Ovim prestaje da važi cenovnik od 12.10.2021.godine   
 Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa.