ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ У НОВИНОХ

CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO”
FORMAT A4
1. Naslovna strana
strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)
markica 80×50 mm 16.666,67 3.333,33 20.000,00
2. Zadnja strana novina – kolor 
strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)
 1/3 180×87 10.000,00 2.000,00 12.000,00
 1/4 180×65 8.000,00 1.600,00 9.600,00
 1/8 87×65 3.750,00 750,00 4.500,00
 1/8+1/16 95×87 5.000,00 1.000,00 6.000,00
 1/16 42×65 1.500,00 300,00 1.800,00
3. Reklame unutrašnje kolor strane
strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)
1/1 180×250 25.000,00 5.000,00 30.000,00
1/2 180×123 ili 87×250 15.00,00 3.000,00 18.000,00
 1/3 180×80 ili 57250  12.500,00 2.500,00 15.000,00
 1/4  180×65 ili 87×123 9.375,00 1.875,00 11.250,00
1/8 87×60 6.250,00 1.250,00 7.500,00
 1/8+1/16 87×90 3.750,00 750,00 4.500,00
 3/8 87×186 8.750,00 1.750,00 10.500,00
4. Oglasi Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)
Mali oglas (do 20 reči) 250,00 50,00 300,00
Mali oglas (preko 20 reči) 333,33 66,67 400,00
Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12 583,33 166,67 700,00
Posmrtni oglas – 1 polje 666,67 133,33 800,00
Posmrtni oglas – 2 polja 1.333,33 266,67 1.600,00
5. Ubacivanje promotivnog materijala   Ukupno (din)
Po jednom broju novina 11.666,66 2.333,34 14.000,00
6. Popusti za višekratno objavljivanje
u 4 broja odn. 1 mesec 10%
u 12 brojeva odn. 3 meseca 15%
u 25  brojeva odn. 6 meseci 20%
u 50  brojeva odn. 12 meseci 30%
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Za politički marketing cene su dvostruko veće.
Napomena:Cenovnik važi od 11.02.2021. godine
Ovim prestaje da važi cenovnik od 31.08.2017.godine
Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa.