ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ У НОВИНОХ

             
             
             
  CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO”  
  FORMAT A4  
             
  1. Naslovna strana  
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  markica 80×50 mm 15.000,00 3.000,00 18.000,00  
             
  2. Zadnja strana novina – kolor   
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
   1/3 180×87 8.000,00 1.600,00 9.600,00  
   1/4 180×65 6.500,00 1.300,00 7.800,00  
   1/8 87×65 3.000,00 600,00 3.600,00  
   1/8+1/16 95×87 4.000,00 800,00 4.800,00  
   1/16 42×65 1.500,00 300,00 1.800,00  
             
  3. Reklame unutrašnje kolor strane  
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
   1/2 180×123 ili 87×250 8.500,00 1.700,00 10.200,00  
   1/3 180×80 ili 57×250 6.500,00 1.300,00 7.800,00  
   1/4 180×65 ili 87×123 5.000,00 1.000,00 6.000,00  
   1/8 87×60 2.000,00 400,00 2.400,00  
   1/8+1/16 87×90 3.000,00 600,00 3.600,00  
   3/8 87×186 6.000,00 1.200,00 7.200,00  
             
  4. Oglasi Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  Mali oglas (do 20 reči) 166,67 33,33 200,00  
  Mali oglas (preko 20 reči) 250,00 50,00 300,00  
  Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12 416,67 83,33 500,00  
  Posmrtni oglas – 1 polje 500,00 100,00 600,00  
  Posmrtni oglas – 2 polja 1.000,00 200,00 1.200,00  
             
  5. Ubacivanje promotivnog materijala   Ukupno (din)  
  Po jednom broju novina 8.333,33 1.666,67 10.000,00  
             
  6. Popusti za višekratno objavljivanje  
  u 4 broja odn. 1 mesec 10%      
  u 12 brojeva odn. 3 meseca 15%      
  u 25  brojeva odn. 6 meseci 20%      
  u 50  brojeva odn. 12 meseci 30%      
             
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Za politički marketing cene su dvostruko veće.
             
  Napomena:Cenovnik važi od 25.04.2016. godine    
  Ovim prestaje da važi cenovnik od 01.05.2015.godine      
  Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa.