ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ У НОВИНОХ

CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO”
FORMAT A4
1. Naslovna strana
stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din)
markica80×50 mm16.666,673.333,3320.000,00
2. Zadnja strana novina – kolor 
stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din)
 1/3180×8710.000,002.000,0012.000,00
 1/4180×658.000,001.600,009.600,00
 1/887×653.750,00750,004.500,00
 1/8+1/1695×875.000,001.000,006.000,00
 1/1642×651.500,00300,001.800,00
3. Reklame unutrašnje kolor strane
stranaVeličina (mm)Cena(din)Porez 20%Ukupno (din)
1/1180×25025.000,005.000,0030.000,00
1/2180×123 ili 87×25015.00,003.000,0018.000,00
 1/3180×80 ili 57250 12.500,002.500,0015.000,00
 1/4 180×65 ili 87×1239.375,001.875,0011.250,00
1/887×606.250,001.250,007.500,00
 1/8+1/1687×903.750,00750,004.500,00
 3/887×1868.750,001.750,0010.500,00
4. OglasiCena(din)Porez 20%Ukupno (din)
Mali oglas (do 20 reči)250,0050,00300,00
Mali oglas (preko 20 reči)333,3366,67400,00
Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12583,33166,67700,00
Posmrtni oglas – 1 polje666,67133,33800,00
Posmrtni oglas – 2 polja1.333,33266,671.600,00
5. Ubacivanje promotivnog materijala Ukupno (din)
Po jednom broju novina11.666,662.333,3414.000,00
6. Popusti za višekratno objavljivanje
u 4 broja odn. 1 mesec10%
u 12 brojeva odn. 3 meseca15%
u 25  brojeva odn. 6 meseci20%
u 50  brojeva odn. 12 meseci30%
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Za politički marketing cene su dvostruko veće.
Napomena:Cenovnik važi od 11.02.2021. godine
Ovim prestaje da važi cenovnik od 31.08.2017.godine
Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa.