Чи бренкало у школи, чи школи видзвонєло?

автор А. Деянович
396 Опатрене

Громада родичох, цагаюци за руки ище од спаня опухнути дзеци, бежи ґу школом и оводом… Дзеци ше можебуц радую, можебуц ше боя, алє сиґурно роздумую о тим цо их чека на тим новим початку. Родичом уж дошло по конєц, бо од аґониї купованя учебнїкох и похопеня же  школярики преросли лоньске облєчиво и же єст якишик нови фломастери цо пахню и патики цо бренкаю и швица, озда лєм чекаю най ше уж раз закончи тота трапеза. Алє, того школского року озда по першираз нє важне анї цо науча, анї чи буду мац громаду пайташох, єдино важне же би були безпечни и здрави…

У Вербаше так, же кед сце ше прейґ дильовох и роботох на драгох на улїчкох од хторих ше нїґда нє зна хтора отворена, виборели дойсц по школу, можебуц тей школи будзе блокирани рахунок, можебуц твоєй воспитачки пожнї плаца, можебуц дзецко ище нє достало кнїжки хтори ши поряднє плацел по три раз векшей цени. Можебуц велїм школом у Вербаше одбити предкладаня же би ше звекшало фонд психолоґох и педаґоґох.

А о чим ти роздумуєш, почитована Учителько, Наставнїцо?

Були Вам шмишни, чи понїжуюци, унапряменя од Ваших предпоставених же бисце на першей годзини з дзецми приповедали о тим же треба же би ше крашнє справовали, були добри пайташе и почитовали єдни других? А о чим же думаю же сце приповедали по тераз? Далєй, гевти з канцелариї пишу унапряменя Вам у учальньох же  наставнїк муши креировац атмосферу базовану на „медзисобним почитованю, сотруднїцтве и солидарносци з уважованьом розликох.” А яку же сце мали атмосферу на розуме потераз? Правда же написали же ше три тижнї маце занїмац зоз „тематску наставу” о животних и моралних вредносцох? Як же Ви тото повяжеце зоз годзинами математики або физики?

Роздумайце, бо од Вас вшелїяк буду вимагац даскельо звити, пописани годзини, упечатки о школярох, задатки, записи, заключеня за… Нє знам за цо. Анї нє важне, бо и так то лєм прe форму, Вам ше и так нїхто нїч нє пита, а кед ше дахто и опита ‒ Ви будзеце виновати.

Компетентни обецую же тот рок будзе пошвецени пестованю людских вредносцох, а источашнє же полицає буду чувац школи и дзеци, и Вас. Ище єдно цалком схизофрене порученє о вредносцох.

Щешлїво, почитована Учителько, Наставнїцо.

Почитовани читателю, цо за це вредне? О вредносцох ше нє учи напамят, за оцену, гвиздочку, або за презентацию на табли. За тото потребни модели.

А хто нєшка модели? Дахто з телевизора, даяки селебритоид, ютюбер, инфлуенсер, лайфкоуч? Чи модел „дзе шицки, ту и  я” або „мушим бо, страцим роботу?”

Хто були вашо модели?

Хто буду модели вашого дзецка?

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ