Министерство видвої пенєжи за поднїмательну дїялносц у валалох

автор М. Тамаш
156 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство за старанє о валалє пошвидко розпише нови Конкурс за порушованє привредних активносцох у валалох, наявел министер Милан Кркобабич.

Вон гварел же шицки заинтересовани годни конкуровац за средства у суми од 10.000 евра за порушованє рижних поднїмательских активносцох хтори валалом нєобходни, а хтори нє муша врациц.

Гевти хтори зосцу конкуровац, у согласносци зоз своїм знаньом и схопносцами, годни ше опредзелїц за роботи у польопривреди, за стари и нови ремесла, або етно-туризем.

Кед слово о социялно ґарантованей пензиї як окремним институту социялней политики, чий инициятор праве министер Кркобабич, вона вше извеснєйша и на ню людзе годни раховац у наиходзацим периодзе и у согласносци є з новим розпорядком народного пенєжу.

Министерство за старанє о валалє у наиходзацим периодзе почнє зберац податки о потенциялних хасновательох социялно ґарантованей пензиї, односно народного надополнєня, од хторого почнє дефинованє одвитуюцих законских ришеньох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ