„Moрє, мoрє,…”

автор м. задрепко 13. авґуст 2021

Морє того року? Єст шанси? Наздавам ше же одвитуєце „гей”, алє исто так верим же векшина одвитує „нє”. Єден зоз тих у „нє” ґрупи и я, и кельо ми жаль пре шицких хтори нє можу пойсц на морє, єднак ми жаль и пре мнє. Добре, мам оправданє, пошли пенєжи, а и пожичка, на други бок, алє заш лєм остава ениґма: як у жеми хтору дзепоєдни волаю економски тиґер, зоз хторей одходза фирми прето же нє можу провадзиц наш економски розвой и рост плацох, дзе просекова плаца коло 65 тисячи и дзе БДП рошнє, и рошнє, и рошнє як цесто за пампушки, людзе нє маю за морє. Наисце, як то можлїве?

Такой вам повем, я нє видзим нїяку другу причину того парадоксу, окрем же ми нє способни ушпоровац. То чим скочи плаца вецей нє сце алпску лєбо посебну, алє дораз шункарицу, вецей нє добра паштета, алє дай виршли, у варошу ше пиє крафт, а нє индустрийне пиво, ботоши зоз етикету ше купую, а нє на пияцу три за сто и так далєй. Ронтовно до конца, а? Е, ша, нє баш так. Односно, як рошню приманя, рошню и вимоги, алє то и нормалне. Нормалне и же шицки сцеме цо квалитетнєйшу и поживу и шмати, то нє ронтовносц, то цалком нормалне и нїч ту нє спорне. Вец значи же дацо инше проблем.

Можебуц же нє знаме зоз пенєжом. Ето, дакому даш динар, направи два, а ми да нам даю два нарисовани овци, дораз бизме єдну страцели. Таки зме, нє знаме положиц зоз боку, нє знаме заробиц. Е, анї то нє стої. Кед зоз того динару хтори нам дахто дал мушиме плациц два за рахунок од пред двома мешацами, вец чежко идзе „обрацанє” пенєжу. Богу Богово, цару царово и ту ши, дзе ши, нє стої анї тото же нє знаме зоз пенєжом.

Можебуц и треца ствар, нїби, дацо ушпороване, почнє ше штудирац о морю, алє гевти полїчки у кухнї треба заменїц, бо гнїю, дзверка на креденцу розпаднути, а и єдна ринґла нє роби уж мешацами. Будзе морє нарок, гайд тераз тото най би ше ришело…

Могол бим так преврацац до рана, алє би ше то вше зведло на тото же за велїх можлївосц одходу на морє нє постої. Нє прето же морє драге, исто кошта як и прешлих рокох, а мож ше и знайсц, алє пре цалком другу причину: плаци векшини мали и єдноставно людзе нє можу видвоїц за морє. И ту ше приповедка о БДП, просековей плаци и економским тиґру закончує; фино звучи, алє кед опатрице до бутєлара реалносц демантує цалу тоту целову молгу и процив тей реалносци нє мож. А нє мож анї процив факту же медиялна плаца коло 50 тисячи, цо значи же 50% людзох заробело тельо, лєбо менєй. Кед дахто зоз таку плацу може калкуловац рахунки, кредити, єдзенє, школованє дзецох, вец браво, я нє єден зоз тих, мой економски тиґер, очиглядно, ище вше далєко одо мнє.

(Опатрене 70 раз, нєшка 1)