Мож ше приявиц за авґустовски турнир

автор Л. Вереш
871 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова орґанизує Медзинародни мемориялни турнир за Мариа, хтори ше ма отримац од 25. по 27. авґуст на Бачковим фодбалским терену.

Катеґориї хтори ше можу приявиц 2010/2011/2012/2013/2014/2015. Котизация за шицки екипи виноши 6.000 динари.

Приявиц ше мож при Дулетови на число телефона 064/5450870 и при Драґанови на число телефона 061/1325559.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ