На ютре змаганє у лапаню риби на дуґов

автор В. Вуячич
813 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох (ЗСР) „Коляк” з Руского Керестура на нєдзелю, 18. юния, орґанизує змаганє у спортским риболову на дуґов.

Сход змагательох, членох ЗСР, на 7 годзин рано на базену у рибарским доме. Змаганє будзе тирвац три годзини, а рибу ше будзе лапац з єдним циґоньом.

После змаганя будзе обезпечени полудзенок за шицких змагательох, а зоз собу треба вжац лєм прибор за єдзенє. Шицки додатни информациї мож достац од Михайла на число телефона 060 703 7944.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ