На нєдзелю будзе креативна роботня за дзеци

автор Л. Вереш
177 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на нєдзелю, 3. марца будзе отримана креативна роботня за наймладших членох.

На роботнї дзеци буду правиц дарунки мацером з нагоди Дня женох.

Орґанизаторе креативней роботнї обезпечели потребни материял, як и окрипенє, та поволую шицких заинтересованих же би пришли.

Роботня почнє на 13 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ