Нєшка Спортски бависка Яша Баков

автор В. Вуячич
310 Опатрене

ШИД – На соботу, 13. мая, будзе змаганє у столним тенису у рамикох XXXI Спортских бавискох Яша Баков.

Турнир будзе отримани у спортскей хали у Шидзе, а почнє на 9 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ