Надя Бесерминї з Коцура друга на Републичним змаганю з ґеоґрафиї

265 Опатрене

ПОЖАРЕВАЦ – На Републичним змаганю з ґеоґрафиї за школярох основних школох котре отримане за викенд у Пожаревцу участвовала и школярка седмей класи Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура Надя Бесерминї.

На тим змаганю найвисшого ранґу коцурска школярка указала одличне знанє и завжала друге место.

По тот високи пласман Надя сцигла дзекуюци пририхтованьом зоз свою наставнїцу Бояну Килибарда, котра єй була потримовка и на тим змаганю.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ