Нєшка 30. авґуста будзе виключованє струї

автор Ан. Медєши/М. Афич
349 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на стреду 30. авґуста од 9 по 12 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.

Тото виключованє мало буц 24. авґуста, алє є пре вельки горучави преложене за 30. авґуст.

Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:

Орос Ґабра 1-37 и 2-72 и бб;

Ю.Н.А. 1-119 и 2-130;

Русинска 1-67 и 2-30;

Якима Салонтая 2-10 и 3-25;

Сивч Йовґена 1-43 и 2-90;

Народного фронта 1-75 и 2-44;

Партизанска 14-94 и 13-93 и бб;

Владимира Гнатюка 1-3 и 2;

Владимира Назора 2-8, 3-31, 22-56, 43-77 и бб;

Бориса Кидрича 26-64, 27-69 и бб;

Дюри Кишюгаса 1-27, 2, 16 и бб;

Петра Ризнича 1-7, 2-10.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ