Нєшка на Филозофским факултету промоция Aнґлийско-руского словнїка

автор В. Вуячич
450 Опатрене

НОВИ САД – Промоция Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски будзе отримана у Кино сали на Филозофским факултету нєшка, 15. децембра на 18 годзин.

Публикованє потримали Город Нови Сад и Филозофски факултет, a видавателє Завод за културу войводянских Руснацох, Филозофски факултет Нови Сад и Руска матка.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ