Обовязни жимски ґуми на превозкох

автор В. Вуячич
266 Опатрене

БЕОҐРАД – Аґенция за безпечносц транспорту здогадує вожачох на законску обовязку же на превозки муша буц жимски ґуми у периодзе од 1. новембра по 1. април, кед на драги єст шнїгу або ляду.

Жимски ґуми ше препоручує и кед драги сухи, а температура нїзша як 7 ступнї.

На жимских ґумох рапки муша буц глїбоки найменєй 4 милиметри. Тиж ше препоручує заменїц ґуми на шицких штирох колєсох, нє лєм на преднїх лєбо на заднїх. Ґуми старши як пейц роки треба раз рочнє контроловац, найлєпше кед ше поряднє заменює лєтнї на жимски.

По Закону о безпечносци транспорту на драгох, обовязне же би вожач у транспорту мал жимску опрему и хасновал ю на предписани способ, у процивним предвидзена пенєжна кара.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ