Отримана схадзка Управного одбору НВУ „Руске слово”

198 Опатрене

НОВИ САД – Друга схадзка Управного одбору НВУ „Руске слово” у тим року отримана штварток, 29. фебруара у просторийох Установи у Новим Саду.

На Дньовим шоре схадзки було пейц точки хтори ше одношели на прилапйованє Звитох о роботи и финасийох НВУ „Руске слово” у прешлим року, як и Записнїка Надпатраюцого одбору, Звити редакцийох новинох „Руске слово”, часописох „Заградка”, „Мак”, „Шветлосци”, видавательней дїялносци, сайту и аґенциї „Рутенпрес”. Тиж так члени УО розправяли и о Звитох Совитох шицких спомнутих виданьох.

Од 2023. року, як надпомнул директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, було вецей пременки. Насамапредз, пременєни випатрунок „Руского слова”. Звекшани дотациї, нагадує ше и конєц обезпечованя просторийох дописовательства у Руским Керестуре. Кед слово о длугорочних акцийох, конєчно после 23. рокох зредзена архива хтора тераз постала документацийни центер. Маркетинґ Установи добре функционовал, предати коло 11 тисячи кнїжки за шейсц роки. Дзепоєдни видруковани кнїжки (Кухарка и дзецински кнїжки) накадзи вишли зоз друку попредани. У прешлим року видруковани рекордни 18 кнїжки. Витворени добри сотруднїцтва зоз нашим Радиом и Телевизию, Заводом за културу войводянских Руснацох и Туристичним здруженьом зоз Руского Керестура прейґ хторих видруковани дзепоєдни кнїжки. Кед слово о субвенцийох углавним су опарти на буджет зоз АП Войводини, а єдну часц ше зароби од виданьох Установи.

Кед слово о финансийним звиту, на схадзки поведзене же дотациї були звекшани, медзитим звекашани и трошки, так же биланс позитивни.

Шицки виданя сполнєли свойо плани. Видавательна дїялносц призначела рекорд по числу видатих кнїжкох, а наукови часопис „Шветлосц” штварти рок високо ранґовани.

Члени Управного опдбору НВУ „Руске слово” єдногласно прилапели Звити о роботи, финасийни, як и поєдинєчни звити редакцийох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ