Отримана XVIII схадзка Скупштини општини Вербас

автор ол. русковски, фото: www.vrbas.net
271 Опатрене

ВЕРБАС – Схадзка Скупштини општини Вербас, XVIII по шоре у актуалним зволаню, отримана штварток, 3. новембра. Пред одборнїками ше нашол дньови шор зоз 14 точками о котрих розправяли, пренєсол општински сайт.

После усвойованя записнїка зоз предходней схадзки локалного парламенту, скупштинска векшина усвоєла звит о вивершеню буджету за 2022. рок на дзень 30. юний, а потим и информацию о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас за период од 1. януара по 30. юний 2022. року.

У часци схадзки завартей за явносц, Скупштина општини одобрела План одбрани општини Вербас, а потим усвоєни Одлука о формованю єдинкох цивилней защити общей намени и специялизовани єдинки цивилней защити за збуньованє на териториї општини Вербас, Одлука о печацох орґанох општини Вербас, вименєна Одлука о явних паркиралїщох, Одлука о Комисиї за плани општини Вербас, як и Одлука о приступаню виробку Локалного акцийного плану за управянє з миґрациями у општини Вербас за период од 2023. по 2027. рок.

З вименками Одлуки о явних паркиралїщох, у Вербаше ше уводзи наплацованє паркираня у центру городу. Тота дїялносц будзе у компетенциї ЯКП „Комуналєц”, наплацовац ше будзе годзина паркираня, а гражданє котри жию у центру городу годни купиц мешачни карти. Як причина за тоту новину наведзена потреба же би ше централни улїчки розтерховало од транспортних гужвох, а предходно Транспортни факултет зробел и студию о виводлївосци. Число паркинґ местох уж пописане, а даєдни места додатно ушорени и означени.

Локални парламент принєсол и Ришеня о одредзованю дохтора медицини за фахове утвердзованє часу и причини шмерци тих котри умарли звонка здравственей установи и видаванє потвердзеня о шмерци на териториї општини Вербас, потим Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП „Комуналєц” и Звит о стану безпечносци транспорту на драгох на териториї општини Вербас за период од януара по юний 2022. року.

Остатня точка дньового шору облапяла предклади Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ