Отримане преподаванє представнїцом Здруженьох женох

автор Вл. Дїтко
207 Опатрене

ШИД – У Червеним крижу вчера отримане преподаванє представнїцом Здруженьох женох з подруча општини Шид наволане „Вєдно за културни туризем“ хтори орґанизовалa Национална алиянса за локални економски розвой (НАЛЕД) з потримовку Етно мрежи.

Слово о прейґгранїчним сотруднїцтве Сербиї и Босни и Герцеґовини за очуванє националного скарбу, традициї и старих ремеслох до хторого придружене и Здруженє „Босанске рукотворине“ зоз Босни и Герцеґовини.

На першим преподаваню були и представнїци Здруженя женох „Маря“ зоз Шиду и „Бикичанки“ з Бикичу, а шлїдуюце преподаванє будзе отримане идуцого штвартку у Сримскей Митровици.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ