Отворена вистава Даниели Тамаш у коцурским Етно клубу (фото)

автор Ол. Русковски
249 Опатрене

КОЦУР – У Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре всоботу вечар, 24. юния, отворена вистава подобових роботох Даниели Тамаш, у рамикох проєкту Ноц музейох – млади вибераю.

Дзень пред тим, млади орґанизовали и роботнї у просторийох Етно клубу зоз його предсидательку Аранку Медєши, на тему як ше орґанизує вистава и шицки подробносци у вязи зоз тим.

На початку вистави предсидателька Етно клубу Аранка Медєши привитала шицких нащивительох, а гварела и даскельо слова о живоце, роботи и уметнїцкей творчосци Тамашовей. Тиж, подзековала єй же оможлївела шицким Коцурцом и любительом уметносци же би уживали у краси єй 78 уметнїцких дїлох котри облапени зоз тоту виставу.

Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали Тамашовей подзековала же прилапела участвовац и помогнуц у витворйованю идеї котру обдумали вєдно з Коцурским здруженьом младих, а єй и шицким котри участвовали у тей едукациї подзелєла подзекованя.

Авторка виложених подобових роботох Даниела подзековала шицким же пришли подзелїц тоти, як гварела, значни хвильки зоз ню и звекшац тото отверанє єй першей самостойней подобовей вистави. Тиж присутним приблїжела свою роботу, а бешедовала и о своїх виложених дїлох.

Числени нащивителє уживали у Даниелових уметнїцких роботох, як и у бешеди и стретнуцу зоз авторку. У ошвиженю котре порихтали орґанизаторе, шицки вєдно у приємней атмосфери сумирали упечатки о отвореней вистави.

Виставу, як и роботнї, орґанизовали КУД „Жатва”, Етно клуб „Одняте од забуца” и Коцурске здруженє младих. Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ